KONKURS

Redakcja "Czasu Miłosierdzia" wraz z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej ogłasza konkurs dla dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii św. pod hasłem:

"Eucharystia źródłem jedności z braćmi"

Warunki konkursu:

Należy przygotować trójstronicowy album, który na poszczególnych stronach zawierałby opis lub odzwierciedlenie plastyczne przeżyć związanych z przygotowaniami do przyjęcia po raz pierwszy sakramentu Eucharystii oraz uroczystością I Komunii św. i Białego Tygodnia.

Tematyka poszczególnych stron to:

1. Przygotowuje się do spotkania z Panem Jezusem w sakramencie Eucharystii.
2. Moje spotkanie z Panem Jezusem w I Komunii św.
3. Pan Jezus posyła mnie, aby kochać ludzi.

Tryptyk może być jednolity lub zróżnicowany pod względem zastosowanych form:

wiersz
opowiadanie
praca plastyczna.

Prace należy zaopatrzyć w następujące dane:
  • Imię i nazwisko,
  • Miejscowość,
  • Szkoła,
  • Adres domowy.
Prace można składać przez ręce katechetów lub indywidualnie do Domu św. Marcina przy ul. Rynek Kościuszki 5 (przedszkole Sióstr Szarytek) do 6 VI 1998 r.

Patronat honorowy nad konkursem objął
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki.

Nadesłane prace oceni komisja w składzie:

Anna Kirejczyk,
s. Jadwiga Szok,
Ks. Zbigniew Gwiazdowski
Joanna Pisarska,
Ks. Adam Skreczko,
Dymitr Grozdew.

Głównym sponsorem konkursu jest firma OLYMPIC,
Białystok, ul. Wasilkowska 89, tel. 750-768.

Nagrody:

  1. Młodzieżowy rower górski - sponsoruje firma OLYMPIC
  2. Zegarek - Polskie Linie Lotnicze "LOT", Przedstawicielstwo w Białymstoku, ul. Waryńskiego 2, tel. 52-30-21, 52-34-99
  3. Trzy czapki z radiem - Biuro Podróży "EWA TRAVEL SERVICES", Białystok ul. Sienkiewicza 44/46, tel. 43-58-03
  4. Dwa albumy na zdjęcia pierwszokomunijne - DIVERSA, Białystok, ul. Plażowa 37, tel. 410-019, 411-217 w. 305
  5. Nagrody książkowe - Księgarnia KAIROS, Białystok, ul. Lipowa 2
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się dnia 14 czerwca o godz. 16.00 w sali Jana Pawła II nad Kinem "Ton".


Zachęcamy rodziców i katechetów, aby zainteresowali dzieci proponowanym konkursem.

powrót