Święto Bożego Miłosierdzia
Genowefa Suchocka


        Prawda o Bożym Miłosierdziu jest ostatnią deska ratunku dla ludzi przełomu II i III Tysiąclecia, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Błogosławiona s. Faustyna, "sekretarka Pana" zapisała Jego skargę: "...dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki" (Dz. 965) "Niedowierzanie Jezusowi jest grzechem obecnego świata" stwierdził ks. Marian Wittlieb.
        Ks. Michał Sopoćko zauważył, ze Miłosierdzie Boże objawiło się jako miłość szukająca, odkrywcza, aktywna, przebaczająca, przetwarzająca, wyrozumiała, niezwykle subtelna, uniwersalna, ofiarna, wyższa od miłości legalnej" ("Miłosierdzie jako przymiot Boga" s. 19 -28)
        W sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła na sobie i w swoim życiu Bożego Miłosierdzia Maryja. Bóg dokonał w Niej wielkich rzeczy, powołując Ją w swoim miłosierdziu na matkę Syna Swojego i włączając w dzieje Swojego miłosierdzia w stosunku do ludzkości.
        Specjalne zachowana od grzechu pierworodnego, obdarzona pełnią łask zbawczych jest Ona najwspanialszym dziełem Bożego Miłosierdzia. Przez akt zgody na Wcielenie, przez Swój udział w życiu, a zwłaszcza przez czynną obecność pod Krzyżem, Maryja zasługiwała na Miłosierdzie Boże dla ludzkości, płaca ofiara z własnego Syna, reprezentuje macierzyńskość Miłosierdzia.
        Znakiem czasu, a jednocześnie odpowiedzią na zaproszenie do realizacji Miłosierdzia Bożego była s. Faustyna Kowalska. Ją to uczynił Pan Jezus narzędziem przekazu Miłosierdzia.
        Aż 14 objawień poświęcił Pan Jezus Świętu Miłosierdzia Bożego. Oto niektóre fragmenty zapisów s. Faustyny z Jej "Dzienniczka": "córko moja, mów światu całemu o niepojętym (138) miłosierdziu Moim. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. w dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, ze przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego . Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich (139), pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła Miłosierdzia Mojego"(Dz. 699).
        W innym miejscu s. Faustyna zanotowała: "Gorące pragnienie Święta tego rozpala całą duszę moją. W żarliwej modlitwie o przyspieszenie tego święta doznaję trochę ulgi.
        I rozpoczęłam Nowennę w intencji pewnych kapłanów, aby im Bóg udzielił światła i natchnienia, aby się starali o zatwierdzenie tego święta i aby Duch Boży natchnął Ojca Świętego w całej tej sprawie... w czasie Nowenny błagałam gorąco Boga o przyspieszenie święta tego i prosiłam Ducha Świętego o natchnienia pewnych osób w całej tej sprawie" (Dz. 10 41)
        W siódmym dniu Nowenny 23. 03 19 37) Pan Jezus zapewnił ja, ze "cześć odbiera przez założenie i obchodzenie Święta tego" s. Faustyna zapisuje: "Spojrzałam na te wielkie rzesze, które oddawały cześć Miłosierdziu Bożemu i rzekłam do Pana: Jezu, błogosław tym wszystkim, którzy są zgromadzeni dla oddania czci nieskończonemu Miłosierdziu Twemu. Jezus zakreślił ręką znak Krzyża św.; błogosławieństwo to odbiło się na duszach blaskiem światła" (Dz. 1048)
        "Jezus mi każe odprawić nowennę przed Świętem Miłosierdziu i dziś ją mam zacząć o nawrócenie świata całego i o poznanie Miłosierdzia Bożego, aby wysławiła wszelka dusza dobroć Pana" (Dz. 1059)
        W dniu odnowienia ślubów s. Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa, które usłyszała zaraz po przebudzeniu. Jezus powiedział: "Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii Św. w Święto Miłosierdzia Mojego" (Dz. 1109).
        Jedyne w świecie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które kryje w sobie doczesne szczątki Sługi Bożego i apostoła Bożego Miłosierdzia Ks. Michała Sopoćki oraz Relikwie bł. s. Faustyny Kowalskiej zaprasza na uroczystości odpustowe w Niedziele po Wielkanocy.


powrót