Ks. Stanisław Hołodok
Parafia NMP Królowej Rodzin w Białymstoku


        Wspomnienie NMP Królowej ustanowił papież Pius XII w 1954 r., w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu Wniebowzięcia NMP, a także dla uczczenia setnej rocznicy (8 XII 1854) ogłoszenia prawdy dogmatycznej o Niepokalanym Poczęciu NMP. Ojciec Święty wyznaczył na ten obchód dzień 31 maja, a od 1969 r. wspomnienie NMP Królowej obchodzimy 22 sierpnia. W Litanii Loretańskiej, zatwierdzonej do kultu przez papieża Sykstusa V w 1587 r., aż 13 razy zwracamy się do Maryi jako do Królowej. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu (31 XII 1995) Stolica Apostolska, z polecenia papieża Jana Pawła II, wprowadziła do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Regina Familiae", co przetłumaczono na polski: „Królowo Rodzin". W uzasadnieniu podano, że w związku z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, napływały do Stolicy Apostolskiej prośby, aby wierni mogli w Litanii wzywać Maryję jako Królową i opiekunkę chrześcijańskich rodzin. Do Maryi jako Królowej Rodzin katolicy zwracali się już wyraźnie od początku lat 50 naszego wieku. Nowy tytuł Maryi „Królowa Rodzin" ma swoje uzasadnienie w naszej liturgii i pobożności chrześcijańskiej. Papież Jan Paweł II w Liście do Kobiet (29 VI 1995) uzasadnia sens wprowadzania wezwania: „Królowa Rodzin". Mówi, że „królowanie" Maryi, jest służeniem. To służenie jest „królowaniem". Maryja „stawszy się całkowitym darem dla swojego Syna, staje się darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony przez Nią po trudach życia ziemskiego do ostatecznego celu".
        Ks. abp dr Stanisław Szymecki, Metropolita Białostocki, wiedząc, jak bardzo Ojciec Święty troszczy się o chrześcijańskie rodziny, postanowił, aby powstała w Archidiecezji Białostockiej nowa parafia, której patronować będzie NMP Królowa Rodzin. Pragnął, aby w tej parafii szczególnie czczono Maryję, Opiekunkę naszych rodzin i aby w ich intencjach zanoszono gorące modły. Szczęśliwy los padł na dzielnicę Białegostoku - Bacieczki. Metropolita Białostocki wydał dekret (21 I 1997) erygujący nową parafię pod wezwaniem NMP Królowej Rodzin, wyłączając jej teren z macierzystej parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Erygując nową parafię Ks. Arcybiskup miał na względzie dobro duchowe wiernych, którzy mieszkają w znacznej odległości od kościoła św. Kazimierza Królewicza. Do parafii NMP Królowej Rodzin (dekanat Białystok-Zachód) należą mieszkańcy Osiedla Bacieczki, Fast, wsi Fasty i kolonii wsi Porosły (należących dotychczas do parafii św. Kazimierza). Do czasu zbudowania tymczasowej kaplicy wierni parafii mieli korzystać z kościoła św. Kazimierza. Administratorem nowej parafii został ks. kan. mgr Bogdan Maksimowicz, proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza. Należy wspomnieć, że ks. Maksimowicz zabiegał o powstanie parafii NMP Królowej Rodzin. On też spełnił polecenie Ks. Arcybiskupa Metropolity, mianowicie wystarał się o duży plac (1,3 ha) pod kościół i plebanię oraz założył odpowiednie dla parafii księgi metryczne. Pierwszym proboszczem parafii NMP Królowej Rodzin został mianowany (26 VI 1997) ks. mgr Jan Hołodok, dotychczasowy proboszcz parafii Rozedranka Stara. Jednocześnie mianowano nowego wikariusza ks. mgr. Piotra Wojnacha, pracującego w parafii św. Kazimierza Królewicza. Z inicjatywy ks. Maksimowicza odbyło się 29 VI 1997 r. modlitewne spotkanie na placu kościelnym parafii NMP Królowej Rodzin. Nowi parafianie poznali swojego pierwszego proboszcza i księdza prefekta, dziękując jednocześnie ks. proboszczowi B. Maksimowiczowi za dotychczasową o nich troskę duszpasterską i za starania o erygowanie ich parafii.
        Rozpoczęło się intensywne życie nowej wspólnoty parafialnej. Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki 10 VIII 1997 r. poświęcił plac pod budowę kościoła, także ustawiony na nim krzyż, wprowadził w urząd proboszcza ks. Jana Hołodoka podczas koncelebrowanej uroczystej Mszy św. Codzienne i świąteczne Msze św. od tego dnia celebrowano na poświęconym placu, na ołtarzu postawionym pod wiatą. Z pomocą przyszedł nowej parafii ks. kan. mgr Stanisław Andrukiewicz, proboszcz parafii Ducha Świętego, który wraz ze swoimi parafianami wielkodusznie podarował drewnianą kaplicę o wymiarach 38 na 12 m oraz tabernakulum. Podarowaną kaplicę przewieziono z parafii Ducha Świętego i w ciągu 3 miesięcy ustawiono w parafii NMP Królowej Rodzin. Ks. abp St. Szymecki 15 XII 1997 r. w obecności licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych poświęcił nową kaplicę oraz erygował stacje Drogi Krzyżowej. Kaplica jest już całkowicie odrestaurowana i przygotowana do służby Bożej. Parafianie z Rozedranki Starej podarowali piękny drewniany ołtarz i ambonę, ks. kan. Tadeusz Sołowiej, proboszcz z Goniądza, ofiarował chrzcielnicę. Staraniem proboszcza i parafian wykonano nowe ławki, uporządkowano prezbiterium, w całej kaplicy ułożono posadzkę z terakoty. Do nowej kaplicy ofiarowano monstrancje, kielichy, puszki, paramenty procesyjne i elektroniczne organy. Dla uczczenia XX rocznicy pontyfikatu Ojca świętego Jana Pawła II ufundowano dzwon, któremu nadano imię naszego Papieża.
        Wielkim skarbem nowej parafii jest przepiękny obraz Matki Bożej Królowej Rodzin, podarowany przez p. Michalinę Struczyńską, pracownika naukowego Sekcji Historii Sztuki Wydziału Humanistycznego KUL w Lublinie. Jest to włoski obraz (typ ikonograficzny: Salus populi Romani - Zbawienie Ludu Rzymskiego, będący kopią słynnego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie). Ofiarodawczyni przez wiele lat pracowała nad tym maryjnym wizerunkiem, niegdyś bardzo zniszczonym. M. Struczyńska zaprojektowała ramy do obrazu (wykonane w pracowni stolarskiej p. Szymona Apanowicza) oraz korony dla Dzieciątka i Maryi (wykonał je artysta mgr Wojciech Lachowicz). Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki poświęcił obraz Matki Bożej Królowej Rodzin 15 VIII 1998 r. w Bazylice Metropolitalnej w Białymstoku podczas uroczystej Mszy św. dożynkowej. Następnie obraz przewieziono do granic parafii. Tam, licznie zgromadzeni parafianie oraz kapłani, w postawie klęczącej, pełni wzruszenia, powitali swoją Panią i Królową, Opiekunkę parafii i ich rodzin. Ze śpiewem, modlitwą różańcową połączoną z rozważaniem każdej tajemnicy, przeniesiono obraz do kościoła-kaplicy, gdzie celebrowano uroczystą Mszę św. Pierwszy odpust NMP Królowej Rodzin odbył się 23 VIII 1998 r, z udziałem Ks. Arcybiskupa Metropolity, licznych kapłanów i wiernych.
        Ks. proboszcz wraz z ks. prefektem mgr Stanisławem Wojtachem oraz parafianami rozpoczął podczas letnich wakacji (1998) budowę plebanii projektu mgr. inż. arch. Henryka Toczydłowskicgo.
        W parafii są różne grupy, jak ministranci, schola dziecięca i młodzieżowa, dziecięce grupy modlitewne, Oaza Dzieci Bożych i młodzieżowa, drużyna Harcerstwa Katolickiego, Kręgi Rodzin, 16 Róż różańcowych dorosłych, Zespół parafialny Caritas, Rada Parafialna. Do parafii należy oko 3400 osób. Coraz więcej wiernych uczestniczy w nabożeństwach w swojej parafii, wiele osób „obchodzi" pierwsze piątki i soboty miesiąca. Odbywają się tu już regularnie rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz Czterdziestogodzinne nabożeństwo. W każdą środę wierni licznie gromadzą się na Nowennie do ich Patronki, Matki Bożej Królowej Rodzin. Parafianie, ufni w opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin, wierzą, że wraz ze swoimi duszpasterzami wybudują piękną świątynię i jednocześnie będą umacniać swoje rodziny, aby rzeczywiście były coraz bardziej domowymi kościołami.


powrót