Rozmowa z Ks. Andrzejem Grefkowiczem, Przewodniczącym Rady Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym
Każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem


Kiedy powstała Odnowa w Duchu Świętym. Dlaczego nosi taką nazwę - Odnowa i co oznacza?
W Polsce ruch powstał w połowie lat siedemdziesiątych. Dlaczego Odnowa w Duchu Świętym?

Początek Odnowy to doświadczenia i przeżycia ludzi wynikające z działania Ducha Świętego, które są podobne do doświadczeń Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Próba rozpoznania, określenia i nazwania tego dało nazwę „Odnowa Charyzmatyczna". Wpierw było doświadczenie, potem próba nazwania tego doświadczenia. W końcu zrozumieliśmy, że takim podstawowym darem jest Duch Święty, i że to On odnawia nasze życie, nadaje mu nowy sens i nową treść.

Dlaczego nazwa „Odnowa charyzmatyczna"?
Dlatego, że zaczęły się ujawniać takie charyzmaty, które praktycznie w życiu Kościoła zostały jakby „zapomniane" np.: modlitwa w językach, prorokowanie. Z nową mocą ujawnił się charyzmat uzdrawiania i jeszcze inne. I dlatego pojawiła się na początku nazwa „Odnowa charyzmatyczna". Charyzmaty nadzwyczajne były pierwszym, widoczny znakiem działania Ducha Świętego.
A tak w ogóle, każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem. Chrześcijanie dzielą się na tych, którzy o tym wiedzą i na tych, którzy nie wiedzą, że są charyzmatykami. Jednym z zadań Odnowy w Duchu Świętym jest, aby na nowo rozbudzić w katolikach świadomość, że zostali ochrzczeni, wyposażeni w moc Ducha Świętego i w różne charyzmaty.

Dlaczego członkowie Odnowy w Duchu Świętym przechodzą „powtórnie chrzest". Czy chrzest pierwszy nie jest wystarczający?
Sakramet chrztu jest wystarczający, ale czy widać moc Ducha Świętego u tych, którzy zostali ochrzczeni? Chodzi tu o człowieka, który przyjmuje ten święty dar. Otrzymuje, ale go nie używa. Bardzo mi się podoba porównanie, które usłyszałem przed laty, że sytuację wielu katolików przyjmujących sakrament chrztu i bierzmowania można porównać do sytuacji osoby, otrzymującej pięknie zapakowany prezent. Osoba przyjęła prezent i schowała go do szafy. Otrzymała ? Otrzymała! A co z tego? A, no nic. Tak jest z Duchem Świętym. W chrzcie Duchem Świętym chodzi o otworzenie się człowieka na działanie Ducha i bogactwo Jego darów. Aby ten dar objawił się w życiu, trzeba otworzyć paczkę.

Jaki jest cel Odnowy w Duchu Świętym?
Odnowa zrodziła się z doświadczenia ludzi. Przeżyli to, co można odnieść do wydarzeń w dniu Pięćdziesiątnicy. Odczytujemy to jako dar szeroko rozumiany dla odnowy życia osobistego, społecznego, kościelnego.

Czy Odnowa w Duchu Świętym prowadzi ewangelizację?
Tak, chociaż ja uważam, że Odnowa za mało podejmuje inicjatyw ewangelizacyjnych. Z drugiej strony ewangelizacja nie zawsze musi być widoczna. Ewangelizacja to również seminaria życia w Duchu Świętym prowadzone przy parafiach, a także indywidualne rozmowy i spotkania. Ważne są wreszcie takie zaangażowania społeczne, zawodowe, polityczne, które powodują uzdrowienie stosunków międzyludzkich i tym samym „przygotowują glebę ludzkich serc na zasiew Słowa Bożego"(Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Vat. II).

Rozmawiała Anna Zapolnik


powrót