Święcenia kapłańskie
 
 

Dnia 29 maja 1999 roku o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Szymeckiego, Metropolity Białostockiego święcenia kapłańskie przyjęło 5 diakonów - wychowanków Białostockiego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego (na zdjęciach od lewej).
Ks. Marek Kasperczuk z par. p.w. Św. Jadwigi Królowej w Białymstoku
Ks. Ireneusz Korziński z par. p.w. M. B. Miłosierdzia w Krośnie
Ks. Grzegorz Malewicz z par. p.w. M. B. Częstochowskiej w Majewie. 
Ks. Paweł Bogdan Murziński z par. p.w. Świętej Trójcy w Jasionówce 
Ks. Adam Siegieniewicz z par. Świętego Krzyża w Grabówce


powrót