Szkoła Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Hermanówka`99
Chcesz doświadczyć prawdziwej radości?


   W miesiącu sierpniu odbywa się miesięczna Szkoła Ewangelizacji prowadzona przez Centralną Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło- Życie. Przyjeżdżają do niej młodzi z całej Polski, aby uczyć się głoszenia Dobrej Nowiny, że Jezus Chrystus żyje. Przygotowują się do tego poprzez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i codzienne przyjmowanie Komunii Świętej. Uczestniczą w seminariach na temat pantomimy, tańca, śpiewu, modlitwy wstawienniczej, świadectwa, prowadzenia rozmów. Sam papież zwraca się do młodych i zachęca do głoszenia mówiąc: „ Trzeba iść za głosem Chrystusa, który także dzisiaj woła: ŤPójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludziť. Nie lękajcie się. Otwórzcie Chrystusowi drzwi swojego serca i swojego życia. Włączając się w głoszenie Królestwa Bożego.” Rozmawialiśmy z jedną z osób odpowiedzialnych za Szkołę Danusią Bartulewicz i kilkoma uczestnikami z różnych stron Polski.
   
   Kiedy powstała szkoła ewangelizacji?
   Danusia: Powstała przed trzema laty.
   Kto był inicjatorem powstania tej szkoły?
   Danusia: Pomysł zrodził się podczas spotkań Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło- Życie, która wcześniej prowadziła rekolekcje ewangelizacyjne ORAE ( oazę rekolekcyjną animatorów ewangelizacji).
   Jaki jest cel szkoły?
   Danusia: Szkoła ma pomóc w doświadczeniu wspólnoty, a także poznać różne metody i sposoby ewangelizacji. Uczniowie uczestniczą też w części praktycznej: w wyjazdach ewangelizacyjnych, uczą się też gry w pantomimach, tańca, śpiewu.
   Jak wygląda program?
   Danusia: Program szkoły jest podzielony na cztery tygodnie, każdy ma inny temat. Temat pierwszego tygodnia nawiązuje do korzeni wiary, mówi o Bożej miłości, o nawróceniu i o naszej odpowiedzi na Bożą miłość. W następnym tygodniu mówimy o nowy człowieku i jego relacji z Bogiem. Pojęcia nowego człowieka używamy do określenia człowieka nawróconego, który chce żyć w Duchu Świętym. W trzecim tygodniu rozważamy tematykę wspólnoty, w której chcemy żyć, wzrastać w wierze, ewangelizować. Czwarty tydzień bardzo konkretnie mówi o misji Kościoła, znakach czasu i ich rozpoznawaniu.
   Uczestnicy szkoły wyjeżdżają do różnych miast i prowadzą program ewangelizacyjny. Jak wygląda ten wyjazd?
   Danusia: Program jest dostosowany do miejsca wyjazdu. W tym roku pojedziemy do małej wiejskiej parafii. Będziemy w niej kilka dni proponując wspólne spotkania. W tamtym roku byliśmy w Trójmieście. Organizowaliśmy tam koncerty, podczas których przedstawialiśmy pantomimy, mówiliśmy świadectwa i zachęcaliśmy do oddania życia Chrystusowi.
   Kto bierze udział w Szkole Ewangelizacji?
   Danusia: Jest to szkoła członków Ruch Światło - Życie skierowana do osób, które skończyły trzyletnią formację. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski.
   Rok 2000 i lata 90-te możemy nazwać dekadą ewangelizacji. Myślę, że na miarę naszych sił odpowiedzieliśmy na wezwanie Ojca Świętego - „aby głosić wszystkim, aby na nowo głosić Ewangelię”. Ta szkoła była naszą odpowiedzią.
   
   
   Dlaczego przyjechaliście na Szkołę Ewangelizacji?
   Wiesia: Przyjechałam tutaj, aby uczyć się swobody wychodzenia do ludzi, otwartości, budowania wzajemnych relacji.
   Tomek: Jestem z Opola. Miałem zasadniczo trzy powody, aby tutaj przyjechać. Pierwszy był taki, że byłem zmęczony po całym roku pracy, studiów. To wszystko spowodowało, że potrzebowałem duchowego odpoczynku, wsparcia. Pragnę kroczyć drogą Boga i dążę do świętości. To jest mój cel i ideał mojego życia. Chcę i próbuję zmieniać siebie, do tego są potrzebne mocne środki takie jak te są rekolekcje. Drugi powód to doświadczenia wspólnoty. Miesięczna szkoła ewangelizacji to nie krótkie spotkanie z ludźmi. Dzięki niej w ciągu miesiąca można poznać słabości i wady, drugiej osoby, a także swoje własne. Trzeci motyw to, że sam jestem animatorem i w swojej grupie pragnę lepiej przekazywać naukę o Jezusie Chrystusie. Pragnę wychodzić z Nim do ludzi, nie zamykać wiary w samym sobie, ale nią żyć i dzielić się z innymi. I dlatego tu przyjechałem.
   Grażyna: Przyjechałam z Bielska Podlaskiego. W tym roku zaczynam studia. Chciałabym nauczyć się świadczyć o Chrystusie, mówić o Nim tak, aby ludzie wiedzieli, że jestem blisko Niego. Myślę, że w szkole, gdzie mamy ciekawe spotkania, głębokie wykłady, dowiem się wielu wspaniałych rzeczy. Co to znaczy ewangelizować?
   Kamila: Ewangelizować to nieść Dobrą Nowinę, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, jedynym Bogiem. W cichości swojego serca proszę Boga, aby mi pomógł przekazać to innym, bo tylko On potrafi włożyć te słowa w nasze usta.
   Tomek: Ewangelizować to głosić Dobrą Nowinę i odważnie świadczyć, że Jezus jest naszym Zbawicielem, kocha, jest zawsze przy nas nie zależnie od naszego stanu emocjalnego.
   Dlaczego chcesz głosić Jezusa Chrystusa?
   Grażyna: Ponieważ On dał mi życie i pokazał jak jest wspaniały. On jest najważniejszy. Jest Bogiem cudownym i miłującym. Chcę Go nieść innym ludziom. Tego nie można zatrzymywać dla siebie. To byłoby egoistyczne - zatrzymanie wspaniałej wiadomości, że Jezus Chrystus żyje, kocha, uzdrawia i czeka na nas w niebie. Pójść i powiedzieć jest rzeczą nie zwykle ważną.

Rozmawiała Anna Zapolnik


powrót