Ks. Ryszard Kotkowicz
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej w Wasilkowie

   Parafia NMP Matki Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej powstała w roku 1983 na mocy Dekretu Ks. Bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji Białostockiej z podziału jednej z najstarszych parafii na Białostocczyźnie - mianowicie Parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, powołanej do istnienia w roku 1567 decyzją Króla Zygmunta Augusta.
   Pierwszym proboszczem parafii został mianowany Ks. Antoni Sasinowski, Jego współpracownikami w duszpasterstwie byli wikariusze Ks. Szczepan Bałazy i Ks. Alfred Butwiłowski. W roku 1988 pracę w parafii podejmuje Ks. Stanisław Hodun. Jego staraniem pokryto blachą nawę główną i boczne Kościoła parafialnego i zbudowano Dom Katechetyczny. Obecnie, gdy katecheza powróciła do szkół ten dom użyczony Caritas Archidiecezji Białostockiej został adaptowany i urządzony jako Dom Matki i Dziecka „Nazaret„. W tym domu znajdują czasowe schronienie matki i dzieci zagrożone przemocą w rodzinie. Kościół parafialny został zbudowany w trudnych latach pięćdziesiątych tego stulecia w latach 1958-1966, staraniem Ks. Prob. Wacława Rabczyńskiego przy wielkim zaangażowaniu parafian. Miejscem budowy był plac po zburzonym w roku 1867 kościele parafialnym. Projekt kościoła opracował inż. arch. Jerzy Zgliczyński, obliczenia statyczne inż. Jerzy Szymulski. Wzniesiona nowa świątynia łączy w sobie elementy architektury starochrześcijańskiej i modernistycznej. W myśl zmian jakie wprowadził do Liturgii Sobór Watykański II ołtarz mszalny usytuowano pośrodku kościoła. Na takie rozwiązanie potrzeba było wówczas uzyskać zgodę Ordynariusza diecezji.
   Konsekracji kościoła dokonał Ks. Bp. Adam Sawicki 27 grudnia roku 1966 p.w. Przemienienia Pańskiego.
   Kościół jest zelektryfikowany, zradiofonizowany i posiada instalację grzewczą na olej opałowy. W roku 1994 proboszczem parafii mianowano Ks. Ryszarda Kotkowicza.
   Pragnąc usunąć zbieżność tytułu obu kościołów wasilkowskich Ks. proboszcz zwrócił się do Ks. Arcybiskupa Dr Stanisława Szymeckiego o ustalenie nowego tytułu kościoła.
   W Dekrecie jaki został przesłany do parafii Ks. Arcybiskup ustalił:
   Tytuł kościoła i parafii na NMP Matki Miłosierdzia.
   Patronami parafii będą: NMP Matka Miłosierdzia i św. Jan Chrzciciel.
   Doroczna Adoracja Najśw. Sakramentu będzie miała miejsce dnia 5 czerwca - rocznica koronacji Obrazu M. Miłosierdzia
   Dniami adoracji Najśw. Sakramentu w parafii będą 6, 7 i 8 grudnia połączone z rekolekcjami adwentowymi.
   Rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w czwartek, piątek, sobotę przed niedzielą Palmową. (Dekret Nr 1293/95)   Z wydarzeń, które zaważyły na życiu wspólnoty parafialnej należy odnotować przekazanie przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego do kościoła parafialnego Obrazu Matki Miłosierdzia, który ozdabiał ołtarz papieski podczas Wizyty Jana Pawła II w Białymstoku. Nawiedzenie Kościoła przez Figurę M.B. Fatimskiej pielgrzymującą po Polsce w dniu 22 marca 1996 r. i poświęcenie w tym dniu Figury Madonny Fatimskiej, która nawiedza rodziny w parafii. Wprowadzenie Nieustającej Nowenny do Matki Miłosierdzia odprawianej w każdą środę przed Mszą wieczorną. Podjęcie zobowiązania rodzinnej modlitwy za Jana Pawła II w XX rocznicę Jego Pontyfikatu. Poświęcenie Kaplicy Krzyża, która jest wotum parafii dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Zezwolenie na celebrowanie Mszy świętej niedzielnej i świątecznej w Jurowcach.
   Zwyczajem duszpasterskim jest kierowanie do Parafian listu duszpasterzy zapowiadającego wizyty kolędowe i modlitwy za zmarłych w miesiącu listopadzie,
   W ciągu swych dziejów parafia wydawała Biuletyn parafialny zatytułowany „Promienie Miłosiernej”. Wydano 33 Numery pisma i postanowiono kontynuację tej edycji w zmienionej formie.
   Od roku 2000 rozpoczniemy odprawianie Mszy Świętej wotywnej ku czci Chrystusa Ukrzyżowanego w Kaplicy Krzyża.   Na zakończenie tej relacji wypada powiedzieć coś na temat współpracy duszpasterskiej z dwoma parafiami wasilkowskimi parafią Przemienienia
   Pańskiego i parafią MB Bolesnej ze Świętej Wody. Wspólnie organizujemy procesję Bożego Ciała. Drogę Krzyżową ulicami miasta. Modlitwy za zmarłych na cmentarzu grzebalnym w dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Nasi parafianie są mocno zaangażowani w pracę Sanktuarium Święta Woda, pełnią tam rolę Służby Sanktuarium i Służby Liturgicznej. Tradycją jest udział całej społeczności wasilkowskiej w uroczystościach odpustowych organizowanych przez Duszpasterzy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ze Świętej Wody.
   Przez pewien czas prawosławna cerkiew w Wasilkowie pełniła rolę świątyni modlitwy ekumenicznej i życzliwość wzajemna między duszpasterzami obu wspólnot nadal pozostała. Wspaniałym dowodem tej życzliwości było włączenie się Proboszcza Parafii prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w modlitwę nawiedzenia parafii przez Maryję Matkę Miłosierdzia i odmówienie przez niego modlitwy ku czci Bogurodzicy Ostrobramskiej Ikony oraz bicie dzwonów Cerkiewnych w czas procesji z obrazem.
   Chlubą naszej parafii są kapłani, osoby zakonne pochodzące z rodzin parafii. O te powołania modlimy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlitwą adoracji trwającej do godz. 21.00. Modlitwie przewodniczy młodzież z Ruchu Oazy Światło-Życie. Wiele piękna i powagi sprawowanej liturgii daje udział Służby Liturgicznej Ołtarza w albach i sutannach. Z nadzieją patrzymy na wciąż wzrastającą liczbę uczestników spotkań modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Bogu niech będą dzięki za ten dar pobożności i świadectwo oddania Chrystusowi.   Nie mogę pominąć jeszcze jednej sprawy tyczącej nas duszpasterzy. Ks. Arcybiskup udzielił nam zezwolenia na urządzenie domowej kaplicy na plebanii, nadając jej tytuł „Maryi Królowej Apostołów”. W tej kaplicy, jest przechowywany Najśw. Sakrament, sprawowana posługa Sakramentu Pokuty, tutaj kapłani przychodzą na swoją osobistą modlitwę i z tego spotkania z Jezusem i Królową Apostołów czerpiąc siłę do swojej posługi kapłańskiej i dążenia do doskonałości, która jest wezwaniem i zadaniem wytyczonym Chrystusowym wezwaniem: „Pójdź za mną”.


powrót