Krystyna Konecka
Mów światu

W białostockiej Oficynie "Wybór" Ewy Bobowskiej, w serii Biblioteka Miłosierdzia ukazała się książka zatytułowana "Mów światu. Myśli s. Faustyny". Jest to książka niezwykła, zwracająca uwagę już swoją szatą graficzną, przypominającą modlitewnik (pięknie tłoczona, ze złotym liternictwem). Ale znacznie ważniejsza jest jej zawartość: to wybór tekstów z "Dzienniczka" siostry Faustyny Kowalskiej, adresatki Bożych objawień o miłosierdziu.

Wybrane i opracowane przez ks. Leszka Mielechowicza myśli siostry Faustyny - proste, ludzkie i pełne żarliwej miłości do Boga, zostały pogrupowane tematycznie, dzięki czemu zwykły czytelnik łatwo trafi do tych, które zapragnie właśnie zgłębić. Zadziwiające, jak ta skromna, "wybrana przez Chrystusa na powierniczkę Jego objawień" (jak podkreśla bp Edward Ozorowski) zakonnica niezwykle przekonywująco mówi o Bogu, Cierpieniu, Eucharystii, Łasce, Matce Bożej, Miłosierdziu, Miłości Bożej, Modlitwie, Pokorze czy Zjednoczeniu z Bogiem. Z każdą z myśli siostry Faustyny można się utożsamić i pogłębić swoje życie duchowe.

Rękopisy „Dzienniczka” i różaniec s. Faustyny.Wszystkie "rozdziały" poprzedzone są ilustracjami Dymitra Grozdewa, który jest autorem projektu i opracowania graficznego książki. Cennym uzupełnieniem są włoskie, angielskie i hiszpańskie przekłady wstępu autorstwa kard. Andrzeja M. Deskura i "Słowa od redakcji" bpa Edwarda Ozorowskiego, a także fotografie ukazujące m.in. siostrę Faustynę Kowalską, rękopisy jej "Dzienniczka" i różaniec, miejsca związane z postacią Jezusa Miłosiernego oraz portret Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki i - co niezwykle istotne - dokumentalne zdjęcie z beatyfikacji siostry Faustyny w Watykanie w dniu 18 kwietnia 1993 r.

"Mów światu" to pierwsza książka w serii A Biblioteki Miłosierdzia Oficyny "Wybór". Biblioteka Miłosierdzia wyrasta z dotychczasowej działalności edytorskiej tego wydawnictwa, które powstało przede wszystkim z myślą o wydawaniu Białostockiego Biuletynu Kościelnego - "Czas Miłosierdzia". Miesięcznik ten od początku był pismem nie tyle o charakterze informacyjnym, co formacyjnym, duszpasterskim, chciał "mówić światu" o Bożym Miłosierdziu, najgłębszym przejawie życia religijnego białostockiego Kościoła lokalnego. Jedną z pierwszych książek Oficyny "Wybór" była poezja Ostrobramska ks. Tadeusza Krahela, antologia wierszy poświęconych czczonej także w naszej bazylice katedralnej Ostrobramskiej Matce Miłosierdzia.

Od czasu, kiedy ks. abp Stanisław Szymecki, Metropolita Białostocki nazwał Białystok miastem Miłosierdzia, w wydawnictwie zrodził się pomysł wydania książki tak właśnie zatytułowanej. Doskonałą sposobnością stała się ubiegłoroczna pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny i nawiedzenie Podlasia. Przygotowany album został wręczony Papieżowi w Drohiczynie. Edycja spotkała się ze znacznym zainteresowaniem, była prezentowana w Watykanie.

Należy mieć nadzieję, że Biblioteka Miłosierdzia stanie się tym przedsięwzięciem, które zapewni białostockiej oficynie szeroki rezonans. Seria ukazuje się pod redakcją ks. bp prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego, który opisał teologiczne aspekty Bożego Miłosierdzia we wspomnianym albumie, oraz ks. prałata Zenona Jarząbka z watykańskiej Kongregacji do spraw Duchowieństwa. Autorem I tomu jest ks. Leszek Mielechowicz z AWSD w Białymstoku, a szerokiej publiczności polecił ten tom i całą serię sam kardynał Andrzej M. Deskur, autor wstępu do krytycznego wydania "Dzienniczka" św. s. Faustyny. Serdeczne słowa dostojnego Autora świadczą, że Białystok ze swoim żywym kultem Miłosierdzia Bożego staje się coraz bardziej znany w świecie chrześcijańskim.

Seria ta przyczyni się zapewne do przyspieszenia beatyfikacji sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, spowiednika i kierownika duchowego s. Faustyny, który po roku 1945 żył i pracował w AWSD w Białymstoku.


powrót