Krzysztof Sawicki - Przewodniczący Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego „Dobro Wspólne”
Dobro Wspólne

W maju 2000 roku upłynęło 2 lata od zainicjowania Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego "Dobro Wspólne". Jest to ruch społeczny, skupiający osoby z kilkunastu ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich, którym leży na sercu odpowiedzialność za życie społeczno-polityczne naszego miasta i regionu. Ruchy katolickie nie są powołane do takiej działalności. Ich zasadniczym celem jest służenie Kościołowi i naszemu społeczeństwu. Jednak życie codzienne potrzebuje także innego zaangażowania- aktywności w sferze społeczno- politycznej.

Będąc aktywnymi członkami różnych ruchów i stowarzyszeń byliśmy przygotowywani do odpowiedzialności za dobro wspólne. W latach 90- tych nasza aktywność dosłownie wyszła na ulice miasta. Organizowaliśmy duże dzieła ewangelizacyjne - spotkania w hali "Włókniarz", Droga Krzyżowa i marsze paschalne ulicami Białegostoku, pielgrzymka mężczyzn do Krypna, Msza Święta z posługą uzdrawiania z udziałem 25 tys. osób na stadionie "Hetman". Zorganizowaliśmy dwa kongresy ruchów i stowarzyszeń Archidiecezji Białostockiej, na których jednym z ważniejszych poruszanych tematów były zagadnienia społeczne.

Nasi przodkowie powiedzieli: "nic o nas bez nas". Dlatego zdecydowaliśmy się pójść za tym głosem, odczytując w tym wolę Pana Boga. Jedną z przyczyn powstania ChRS "Dobro Wspólne" był fakt, iż funkcjonujące w kraju partie i ugrupowania polityczne nie w pełni reprezentowały w kolejnych wyborach elektorat katolicki.

Za wcześnie jeszcze na ocenę naszych sukcesów i porażek, bo upłynęło dopiero półtora roku naszych doświadczeń z trudną materią jaką jest życie społeczno- polityczne. Należy jednak stwierdzić, że w osobach z ruchów i wspólnot drzemie wielka siła. Nie mamy się czego wstydzić, ani lękać- jesteśmy młodzi w tych zaangażowaniach, ale umocnieni Jego siłą możemy wiele dokonać dla dobra wspólnego. Mamy również wiedzę i doświadczenie zawodowe, które ciągle poszerzamy. Potrzeba nam większego zdecydowania i odwagi w czynieniu dobra. Wokół nas jest niestety wiele zła, ale to nas nie przeraża, bo jesteśmy razem i wspiera nas Boży Duch.

Początków naszej działalności na polu społecznym należy upatrywać w fakcie powstania na początku 1998 roku Komitetu Wyborczego "Dobro wspólne".

Byliśmy współtwórcami w programu wyborczego, oraz współtworzyliśmy umowę koalicyjną. Staliśmy się spoiwem, łączącym poróżnione partie prawicowe, które ostatecznie utworzyły Komitet Wyborczy AWS- JEDNOŚĆ - DOBRO WSPÓLNE.

W rezultacie dokonanych wyborów w organach samorządowych województwa podlaskiego, ziemskiego powiatu białostockiego i miasta Białegostoku znalazło się kilkunastu reprezentantów "Dobra Wspólnego".

Także grupa radnych wywodzących się z ruchów i stowarzyszeń katolickich skupionych w Komitecie Wyborczym "Dobro Wspólne" znalazła się w radzie miasta i powiatu Suwałki. W kwietniu 1999 roku przyjęliśmy statut i wybraliśmy Komitet Założycielski, przyjmując nazwę naszego ugrupowania- Chrześcijański Ruch Społeczny Dobro Wspólne, natomiast osobowość prawną uzyskaliśmy we wrześniu ub.r.

Zachęcam, abyśmy wsłuchiwali się w głos Chrystusa, wyrażany także przez Ojca Świętego Jana Pawła II, nawołujący do ewangelizacji życia społeczno- politycznego i wspierali modlitwą i postawą wszystkie dobre dzieła wspólne.


powrót