Ks. Henryk Żukowski
Złoty Jubileusz kapłaństwa Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza

Jubileuszowy rok 2000 jest Jubileuszem Narodzenia Jedynego Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa. W ten Wielki Jubileusz Chrystusa-Kapłana wpisuje się kapłaństwo Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza wraz ze swoimi datami różnych jubileuszy. W tym roku bowiem Ks. Kardynał Arcybiskup Metropolita Wrocławski przeżywa 30. rocznicę swojej sakry biskupiej 8.II), 15. rocznicę otrzymania godności kardynalskiej (25.V), 25. rocznicę nominacji na Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego (15.XII) i 50. rocznicę święceń kapłańskich (18.VI).

Ks. Kardynał H. GulbinowiczKs. Kardynał Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1928 roku w Szukiszkach na Wileńszczyźnie. Jego rodzicami byli: Antoni i Waleria z d. Gajewska. Szkolę Podstawową i gimnazjum (jezuickie) ukończył w Wilnie. W roku 1944 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Wilnie. Po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się do Białegostoku, gdzie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne i otrzymał święcenia kapłańskie dnia 18 czerwca 1950 roku z rąk Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. W pierwszym roku kapłaństwa posługiwał w parafii Szudziałowo jako wikariusz. W latach 1951-1955 studiował na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie i uzyskał doktorat z zakresu teologii moralnej (1955 r.). Po studiach prowadził duszpasterstwo akademickie w Białymstoku. W 1959 roku podjął wykłady z teologii moralnej i etyki w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie. Tam też pełnił kolejno funkcje: prefekta alumnów (1960-62), wicerektora (1962-68), rektora (1968-70). 12 stycznia 1970 roku papież Paweł VI podniósł go do godności biskupa tytularnego Acci na Korsyce i powierzył stanowisko Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Święcenia biskupie przyjął dnia 8 lutego 1970 roku w ówczesnej prokatedrze białostockiej z rąk ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski przy współudziale biskupów: Józefa Drzazgi (Olsztyn) i Kazimierza Majdańskiego (Włocławek). Dnia 15 grudnia 1975 roku papież Paweł VI mianował Ks. Biskupa Henryka Gulbinowicza Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim. Kanonicznie objął on Archidiecezję Wrocławską 12 stycznia 1976 roku. Dnia 25 maja 1985 roku jako Arcybiskup Metropolita Wrocławski został podniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Jana Pawła II. Swój dynamizm pracy pasterskiej, który wyraźnie zaznaczył się w posłudze biskupiej w Archidiecezji w Białymstoku (reorganizacja sieci parafialnej, troska o rozwój wiary i o kult NMP Ostrobramskiej, dynamizowanie pracy Seminarium Duchownego, troska o kształcenie księży - Diecezjalny Ośrodek Kształcenia Soborowego...) przeniósł na teren Archidiecezji Wrocławskiej. Najważniejszymi wydarzeniami, które organizował były wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II: pierwsza 21 czerwca 1983 r., druga w dniach 31.V-2.VI. 1997 r. na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Do ważnych wydarzeń należą też: przeprowadzenie synodu archidiecezjalnego (1985-1991), rozszerzenie struktur i pola działalności naukowej Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, troska o powołania kapłańskie oraz odpowiednią formację do kapłaństwa i w kapłaństwie, utworzenie roku propedeutycznego dla alumnów Seminarium Duchownego, zaangażowanie w rozwój sanktuariów maryjnych i św. Jadwigi w Trzebnicy, inspirowanie budownictwa sakralnego, troska o ludzi pracy, pomoc charytatywna dla biednych i potrzebujących.

Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz w Konferencji Episkopatu Polski jest: członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski( od 1976 r.); członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego (od 1976 r.); członkiem Komisji Episkopatu ds. Emigracji (od 1978 r.); członkiem Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa. W Stolicy Apostolskiej jest: członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich (od 1985 r.); członkiem Kongregacji ds. Duchowieństwa (od 1985 r.); członkiem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (od 1994 r.)

Jubileusz 50. lat kapłaństwa Ks. Kardynała ma swoje właściwe miejsce w całym Kościele, jednakże jest szczególnym świętowaniem tej wspólnoty, którą kierował lub której teraz przewodzi. Święto Jubileuszu Ks. Kardynała w wymiarze ogólnopolskim, a także w wymiarze Metropolii Wrocławskiej było obchodzone w czerwcu br. we Wrocławiu wraz z tysiącleciem Archidiecezji Wrocławskiej. W to jubileuszowe świętowanie włącza się także Archidiecezja Białostocka, z którą Ks. Kardynał jest związany przez pochodzenie, kapłaństwo i biskupstwo. Duchowieństwo i wierni Archidiecezji Białostockiej wyrażają swoją więź z Ks. Kardynałem przez pamięć i modlitwę, a także fizyczny i duchowy udział w uroczystościach wrocławskich. Będą też mieli możliwość wspólnej modlitwy. Ks. Kardynał bowiem odprawi Mszę św. jubileuszową w katedrze białostockiej dnia 19 sierpnia tego roku o godz. 18.00, a w następnym dniu o godz. 16.00 w Szudziałowie (20.VIII). Będzie to też wspaniała okazja do wielu spotkań i wspomnień z minionych lat, a także zamyśleń nad przebytą drogą naszego życia. Trzeba nam włączyć się w radość i wdzięczność za dar łaski, którą Bóg obdarzył Ks. Kardynała, a także za wszelkie dobro, którym przez Niego obdarzył Kościół, wielu konkretnych ludzi i wielu z nas. Przez wstawiennictwo NMP Ostrobramskiej chcemy wypraszać w modlitwie do Boga obfite dary Jego łaski na dalsze lata życia i posługiwania pasterskiego Ks. Kardynała. Możliwość bezpośredniego spotkania z Ks. Kardynałem jest zaszczytem przebywania z tym, który jako kapłan Archidiecezji Wileńskiej otrzymał tak wielką godność w Kościele i tak pięknie naszą Archidiecezję reprezentuje. Szczególny zaszczyt odczuwa parafia Szudziałowo. Jest bowiem ona jedyną parafią w Archidiecezji Białostockiej, której wikariusz został Kardynałem i w której Kardynał chce obchodzić swój Jubileusz 50. lat kapłaństwa.


powrót