Krystyna Konecka
Księga na Złoty Jubileusz

Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Kapłan Archidiecezji Wileńskiej, Biskup Administrator Apostolski Archidiecezji w Białymstoku w latach 1970-1975, obchodzi w roku 2000 Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Miasto, z którym Dostojny Jubilat związany jest od ponad 50 lat i gdzie przyjął święcenia kapłańskie, uczciło to półwiecze w sposób szczególny.

W dniu 19 sierpnia Ks. Kardynał otrzymał w białostockiej katedrze dyplom Honorowego Obywatela Białegostoku, a z uroczystościami zbiegło się wydanie w białostockiej Oficynie Wydawniczej Wybór - Księgi Jubileuszowej 1950-2000, zatytułowanej Kapłańskim szlakiem Kardynała Gulbinowicza. "Kapłani i wierni Kościoła Białostockiego... pamiętają serdecznego biskupa, pełnego Bożej mądrości, który w trudnych czasach organizował Kościół Białostocki oraz kładł podwaliny pod jego przyszłość..." - czytamy na początku Księgi w Słowie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego, Stanisława Szymeckiego. Wyrazem tej pamięci jest zgromadzony materiał wspomnieniowy, wsparty dokumentacją ilustrowaną.

Redaktor tej unikalnej, monograficznej publikacji, ks. Stanisław Hołodok, podkreślił we wstępie wkład edytorski w jej powstanie Oficyny Wydawniczej Wybór w Białymstoku. Zespół redakcyjny powziął myśl opracowania Księgi, w której pragnie uczcić Złoty Jubileusz Ks. Kardynała, a także upamiętnić fakt nadania Mu honorowego obywatelstwa. Księga ta jest również wyrazem hołdu całej Archidiecezji Białostockiej złożonego Najdostojniejszemu Jubilatowi. Współautorami publikacji jest liczne grono duchowieństwa i osób świeckich, których pełne szacunku, miłości i dobrej pamięci teksty składają się na biografię Dostojnego Jubilata. Przypominają ją m.in.: Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur i Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Pieńkowski, ks. Tadeusz Krahel i ks. Stanisław Hołodok. W cyklu wspomnień piszą ks. Kazimierz Wilczewski, ks. Henryk Żukowski, bp Sławoj Leszek Głódź, ks. Alfred Ignatowicz i ks. Eugeniusz Bida, a także Danuta Kossakiewicz, Elżbieta Chojnowska, Antoni Jasiewicz, Daniela Nowakowska i Piotr Damulewicz. Druga część Księgi zawiera - po raz pierwszy publikowane listy pasterskie Ks. Biskupa Henryka Gulbinowicza, zachowane w Archiwum Archidiecezji Białostockiej.

Uroczysty charakter Księgi podkreśla szata graficzna: przypominająca safianową czerwoną skórę oprawa okładki ze złotym liternictwem, a także znakomity kredowy papier wewnątrz, odpowiedni dla jakości druku czarno-białych oraz barwnych fotografii, które stanowią bezcenny dokument życia i działalności Ks. Kardynała. Najstarsze zdjęcie ukazuje ks. Henryka Gulbinowicza w roku 1946 - w gronie kleryków Seminarium, przeniesionego rok wcześniej z Wilna. Kilka kolejnych pochodzi m.in. z uroczystości przyjmowania święceń biskupich w dniu 8 lutego 1970 r. Są również amatorskie, wzruszające kadry młodego księdza wikariusza wśród parafian w Szudziałowie i świętowanie 35-lecia kapłaństwa w tamtejszym kościele oraz wiele fotografii, na których zostały utrwalone spotkania Dostojnego Jubilata z białostockimi wiernymi, z młodzieżą akademicką, ze Sługą Bożym Ks. Michałem Sopoćko i Ks. Kardynałem Prymasem Tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim. Wszyscy, którym bliska jest postać Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, powinni mieć tę Księgę w domowej bibliotece.


powrót