Rozmowa z ks. Dariuszem Greleckim – Archidiecezjalnym Duszpasterzem Rodzin
O Duszpasterstwie Rodzin

Ks. Adam Skreczko: - Czym się zajmuje Duszpasterstwo Rodzin?

Ks. Dariusz Grelecki: - Zasadniczo są dwie płaszczyzny działalności naszego Duszpasterstwa. Pierwsza, to koordynowanie pracy duszpasterskiej na rzecz rodziny w poszczególnych parafiach, druga to prowadzenie Studium Życia Rodzinnego.

- W tym roku Studium rozpoczyna czwarty już rok swojej działalności?

- Tak, Studium działa od 1996 roku. Jednak rok obecny można uznać za przełomowy, ponieważ od tego roku absolwenci naszego 2-letniego Studium podejmą naukę na III roku studiów zaocznych w Instytucie Nauk o Rodzinie w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

- Czy dużo jest takich osób?

- W tej chwili zgłosiło się 10 takich osób. Będą one dojeżdżały na zajęcia do Instytutu Studiów nad Rodziną, który ma siedzibę w Łomiankach k/Warszawy.

- Jakie przedmioty są wykładane w Studium i kto może zostać jego słuchaczem?

- Podjąć naukę może każda osoba, która zdała egzamin maturalny i dostarczyła wymagane dokumenty. Gdy zaś chodzi o wykładane przedmioty, to obok filozoficznych są także teologiczne, biomedyczne. Jest psychologia, socjologia, pedagogika i inne przedmioty.

- Jakie są inne formy działania Duszpasterstwa Rodzin?

- Utrzymujemy stały kontakt z punktami poradnictwa rodzinnego w diecezji. Organizujemy spotkania z osobami w nich pracującymi, dzielimy się wiedzą zdobywaną na spotkaniach rejonowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez Komisję Episkopatu Polski ds. Rodziny.

- Jakie są Wasze plany na najbliższy czas?

- W dniach 11-18 października 2000 r. wyjeżdżamy z pielgrzymką do Rzymu na Jubileusz Rodzin z Papieżem, który obchodzimy 15 października. W tym dniu w parafiach naszej Archidiecezji małżeństwa odnowią swoje przyrzeczenia sakramentalne i otrzymają na pamiątkę obrazki z wizerunkiem Świętej Rodziny oraz błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Metropolity.

- Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał ks. Adam Skreczko


powrót