Ks. Jan Popławski
Te Deum Laudamus - Dolistowo 1500 - 2000

15 października 2000 parafia pw. św. Wawrzyńca w Dolistowie przeżywała uroczystość 500-lecia swego istnienia. W uroczystej Eucharystii dziękowała Bogu za wielki dar wiary świętej, za Kościół katolicki na dolistowskiej ziemi.

W uroczystym Te Deum Laudamus parafia dziękowała:

- za źródło wody chrzcielnej, za odrodzenie z wody i Ducha Świętego, za przybrane dzieci Boże...

- za miłosierdzie Boga Ojca w sakramencie pokuty, za to, że "jest ręka aż tak miłosierna, że jest miłość aż taka bezmierna"...

- za rozmnożenie Chleba Eucharystycznego, za tysiące tysięcy Mszy św. odprawionych w dolistowskim kościele na przestrzeni pięciu wieków...

- za ogień Ducha Świętego i Jego siedmiorakie dary, za młodzież wierną Chrystusowi...

- za powołania kapłańskie i biskupa parafianina...

- za sakramentalne związki małżeńskie i rodziny Bogiem silne...

- za apostolstwo cierpienia, krzyże choroby, sakrament namaszczenia,

- za tych, których Bóg wezwał do siebie, a którzy już oglądają Jego oblicze w niebie...

- za wszelkie modlitwy, różańce, godzinki, procesje, adoracje, misje, rekolekcje, krzyże, obrazy, za świątynię parafialną, za Święte Miejsce, za katechizację, za wiarę ojców i ich ciężką pracę na roli, za polski pacierz...

- za 500 lat życia religijnego i sakramentalnego na dolistowsklej ziemi.

Z woli Bożej dane było przewodniczyć tym uroczystościom Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu Metropolicie Białostockiemu.

Ksiądz Arcybiskup przewodniczył uroczystej Mszy św. Homilie wygłosił J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus, Biskup pomocniczy warszawski, parafianin dolistowski.

Kościół w DolistowieSwoją obecnością uświetnili uroczystość ks. infułat Lucjan Namiot, ks. infułat Zygmunt Lewicki oraz liczni prałaci, kanonicy, kapłani pochodzący z parafii dolistowskiej, kapłani, którzy pracowali w Dolistowie i goście. Uroczystość przeżywała licznie zebrana rodzina parafialna. Wykład na temat 500-lecia wygłosił pan prof. Józef Maroszek.

Uroczystości dolistowskie zbiegły się z Wielkim Jubileuszem Narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Do przeżycia tych Jubileuszy parafia przygotowała się przez tygodniowe misje. Odbyły się one od 1 do 8 października. Prowadził ks. prałat Tadeusz Żdanuk, proboszcz z Supraśla oraz ks. prałat Stanisław Strzelecki, profesor Seminarium Duchownego w Białymstoku. W niedzielę - 8 października - na zakończenie misji i Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa J.E. Ks. Biskup Edward Ozorowski poświecił krzyż i odprawił uroczystą Mszę św. Został postawiony krzyż Wielkiego Jubileuszu, krzyż 500-lecia, krzyż misyjny.

Parafia w Dolistowie od chwili powstania należała do diecezji wileńskiej. Obecnie należy do Archidiecezji Białostockiej, dekanatu knyszyńskiego. Położona malowniczo nad rzeką Biebrzą, na skraju Parku Narodowego. Jest to parafia wiejska. Parafianie utrzymują się głównie z pracy na roli. Parafia w całości jest katolicka.

Obecny kościół p.w. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika został zbudowany z kamienia polnego w latach 1789-1791. Fundatorami tego kościoła byli hetmanowa Izabela Branicka i ks. Krzysztof Kapica.

W głównym ołtarzu kościoła wielką czcią jest otaczany Krucyfiks pochodzący z XVIII wieku. Pod krzyżem obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVIII w. W bocznym ołtarzu piękny barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej z XVIII w. W kościele 9 lipca 1814 r. został ochrzczony Sługa Boży ks. Piotr Semenenko, współzałożyciel Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. W kościele jest obraz św. Antoniego (kopia pani Łucji Bałzukiewicz) oraz w kaplicy cmentarnej obraz św. Jerzego. Obok kościoła dzwonnica z kamieni z 1803 r.

Przy drodze do Goniądza znajduje się mała kaplica zbudowana w r. 1947 na tzw. Świętym Miejscu. Tu - według miejscowej tradycji - w 1604 roku objawiła się Matka Boża trzem dziewczynkom z Dolistowa Nowego, każdego roku, 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej przybywa dużo ludzi, aby dziękować Maryi za wszelkie łaski i prosić o nowe, zwłaszcza o zdrowie.

Na terenie parafii są inne kaplice i tak: w Mikicinie pw. Miłosierdzia Bożego, w Zabielu św. Stanisława Kostki we Wroceniu, Matki Bożej Miłosierdzia, na cmentarzu grzebalnym św. Jerzego.

Z parafii dolistowskiej - z Moniuszek - wywodzą się pradziadowie Stanisława Moniuszki twórcy Opery Narodowej. Z parafii z Zabiela pochodzi biskup pomocniczy warszawski Tadeusz Pikus. Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Siostry pracują w katechizacji i przy utrzymaniu czystości kościoła.

Główny odpust w parafii to Uroczystość św. Wawrzyńca, 10 sierpnia. Czterdziestogodzinne nabożeństwo związane jest z Matką Bożą Różańcową.

W ostatnich latach parafia dolistowska przeżywała wielkie i podniosłe uroczystości. Na XX-lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II Ks. Biskup Edward Ozorowski poświęcił dwa dzwony. Jeden imienia Maryi Matki Miłosierdzia, drugi Jana Pawła II. 10 sierpnia ubiegłego roku parafia przeżywała prymicje biskupie Ks. Tadeusza Pikusa, uroczystą Mszę św. Ks. Biskup odprawił przy pięknym polowym ołtarzu. Kazanie okolicznościowe wygłosił Józef kardynał Glemp Prymas Polski. Parafia została zaszczycona powołaniem biskupa i tak dostojnym gościem jak Prymas Polski. Dopełnieniem tych wydarzeń było przeżycie 500-lecia.

Oby na dalsze lata i wieki w tej parafii Chrystus był Wodzem, Królem Zbawicielem, Najwyższym Kapłanem i Nauczycielem. A Maryja wszystkie Jej dzieci bezpiecznie prowadziła do Swego Syna.


powrót