Wieczór pamięci o Męczennikach

8 października 2000 roku w Filharmonii Białostockiej odbyła się uroczysta promocja książki ks. biskupa Edwarda Ozorowskiego i ks. dr Tadeusza Krahela pt. "Kult Męczenników w Archidiecezji Białostockiej". Na spotkanie licznie przybyli profesorowie i słuchacze AWSD w Białymstoku, władze miasta i województwa, parlamentarzyści, członkowie Akcji Katolickiej i Civitas Christiana, przedstawiciele środowisk naukowych i twórczych, a przede wszystkim czytelnicy książek bohaterów wieczoru.

Spotkanie prowadził Jan Leończuk - dyrektor Książnicy Podlaskiej, który w piękny, poetycki sposób scharakteryzował twórczość obu autorów. Podkreślił szczególny charakter prezentowanego albumu przejawiający się w kulcie męczenników Archidiecezji Białostockiej i Wileńskiej. Publikacja ta stanowi wkład kościoła lokalnego w obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Nie byłoby bowiem tego Jubileuszu, gdyby nie ofiara setek męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa na przestrzeni 2000 lat. To "przecież męczennicy tworzą dziedzictwo Kościoła i nadają kształt kulturze ludzkiej. Gdyby o nich zapomniano, zniekształcona zostałaby prawda o człowieku i o Bogu - teraz i w przeszłości. Pamięć o męczennikach jest podstawowym obowiązkiem ludzi cywilizowanych".

Książka ta zyskała najwyższą aprobatę Metropolity Białostockiego Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego i Kurii Watykańskiej. Wydanie opatrzył wstępem kardynał Dario Castrillón Hoyos - Prefekt Kongregacji d/s Duchowieństwa w Watykanie, który napisał: "Dobrze się stało, iż Archidiecezja Białostocka ochoczo podjęła tę powinność i przygotowała pierwszą księgę o swoich męczennikach i tych, których czci w swoich świątyniach, i tych, którzy wyrośli z jej ziemi. Autorytet naukowy ks. biskupa prof. Edwarda Ozorowskiego, któremu towarzyszy ks. dr Tadeusz Krahel gwarantuje solidność wykonanej pracy w jej warstwie teologicznej i historycznej. Powinna ona stać się przykładem do naśladowania w innych kościołach lokalnych."

Warto zauważyć, iż album ten został wręczony Ojcu Świętemu podczas Pielgrzymki Narodowej do Rzymu jako dar Kościoła Białostockiego. Książkę wydała Oficyna "Wybór" - Wydawnictwo Archidiecezji Białostockiej, którego prezesem jest pani Ewa Bobowska. Dotychczas nakładem tego wydawnictwa ukazały się m. in album "Białystok- Miasto Miłosierdzi", "Mów światu. Wybór myśli s. Faustyny", "Kapłańskim szlakiem kardynała Gulbinowicza". Szatę graficzną tych publikacji opracował znany białostocki artysta - Dymitr Grozdew.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Krzysztof Jurgiel i Marszałek Województwa Podlaskiego Stawomir Zgrzywa wręczają nagrodę literacką w dziedzinie krzewienia kultury chrześcijańskiej autorom książki ks. bp. Edwardowi Ozorowskiemu i ks. Tadeuszowi Krahelowi.Podczas wieczoru autorom książki "Kult Męczenników w Archidiecezji Białostockiej" - ks. biskupowi Edwardowi Ozorowskiemiu i ks. dr Tadeuszowi Krahelowi wręczono nagrodę literacką senatora RP Jana Chojnowskiego za walory teologiczne i historyczne oraz pielęgnowanie pamięci o męczennikach Archidiecezji Białostockiej. Wyrazy uznania i wdzięczności za "każde słowo, które niesie echo o męczeńskiej Ziemi Podlaskiej i Wileńskiej po całym świecie, za to wielkie dzieło, dzięki któremu żywymi pozostają beatyfikowani i kanonizowani synowie Polskiej Ziemi, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu wiary i ojczyzny" - przekazali Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Krzysztof Jurgiel i Marszałek Województwa Podlaskiego Sławomir Zgrzywa wręczając autorom pamiątkowe statuetki.

Fragmenty książki czytał Wojciech Grzechowiak. W programie wieczoru wystąpiła Orkiestra Kameralna Filharmonii Białostockiej pod batutą Marcina Nałęcz Niesiołowskiego wykonując utwory W.A. Mozarta, A. Vivaldiego i M. Góreckiego. Solistą był Stanisław Kuk - skrzypce. Współorganizatorem tego spotkania była Filharmonia Białostocka. Patronat medialny objęły: Radio Białystok SA., Czas Miłosierdzia i Gazeta Współczesna.

Organizatorzy i uczestnicy koncertu wyrazili nadzieję, że takie spotkania będą cyklicznymi spotkaniami autorów Oficyny Wydawniczej "Wybór" i jej czytelników, a zarazem miłośników orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.


powrót