Ewa Bobowska
Dives in Misericordia Deus

"Dives in Misericordia Deus" - "Bóg bogaty w Miłosierdzie" jest to zawołanie biskupie Metropolity Białostockiego doktora Wojciecha Ziemby. Białystok - Miasto Miłosierdzia otrzymuje nowego biskupa, który swoje posługiwanie zawierzył Bożemu Miłosierdziu. "Nie ma piękniejszej posługi, jak zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby Boże miłosierdzie stawało się udziałem wszystkich, którzy tego miłosierdzia oczekują i potrzebują" - pisał Biskup W. Ziemba w Liście Pasterskim do Kapłanów na Wielki Post 1996 roku publikowanym w książce pt. W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. Czyż nie jest to zrządzeniem Opatrzności Bożej, iż taki Kapłan przybywa z posługą do naszego grodu - Miasta Miłosierdzia.

Arcybiskup Wojciech Ziemba święcenia kapłańskie otrzymał dn. 18 czerwca 1967 r. w Olsztynie. Urodził się w Wampierzowie 15 października 1941 roku w parafii Wadowice Górne w Diecezji Tarnowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu urodzenia. Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, a potem w Bystrzycy Kłodzkiej ukończy w latach 1954-58. Następnie przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Rady Narodowej w Mielcu. Do Seminarium Duchownego w Olsztynie wstąpił w roku 1960. W latach 1963-65 pełnił służbę wojskową w Dęblinie.

Posługę kapłańską rozpoczął od pracy jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie w latach 1967-69, a następnie w Olsztynie w latach 1969-70 przy kościele św. Jakuba.

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Sekcji Biblijnej Wydziału Teologii ukończył w 1974 roku ze stopniem doktora nauk biblijnych.

Odbył również studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Przez wiele lat pracował w Warmińskim Seminarium Duchownym "Hosjanum" w Olsztynie jako wykładowca przedmiotów biblijnych. Pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora i rektora.

W latach 1976-79 pracował jako diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.

Papież Jan Paweł II 23 czerwca 1982 roku mianował księdza dr. Wojciecha Ziembę Biskupem Pomocniczym Diecezji Warmińskiej. Konsekrowany został w katedrze olsztyńskiej 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski, a współkonsekratorami byli: Ksiądz Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk.

Po reorganizacji diecezji w Polsce dnia 25 marca 1992 roku był mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji ełckiej.

Biskup Wojciech Ziemba jest przewodniczącym Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. Przewodniczy również Zespołowi ds. Stałych Kontaktów z Episkopatem Litwy. Jest także członkiem Rady Ekonomicznej Episkopatu.

Ogromne trudności Kościoła na Wschodzie zainspirowały Biskupa W. Ziembę do utworzenia Krajowego Funduszu Misyjnego i Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wydał książkę zatytułowaną U polskich misjonarzy w Afryce. Jest to doskonały reportaż z pobytu u polskich misjonarzy w Republice Południowej Afryki, w Angoli, w Togo i Ghanie.

"Chciałbym, aby ta książka była jeszcze jednym świadectwem na rzecz ogromnego wysiłku Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny w Afryce, drugiej Ojczyźnie Jezusa" - napisał Biskup Ziemba we wprowadzeniu do książki.

16 listopada 2000 roku w Uroczystość NMP Matki Miłosierdzia Patronki Archidiecezji Białostockiej, Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Biskupa Wojciecha Ziembę Arcybiskupem Metropolitą Białostockim.

W Liście Pasterskim do Kapłanów na Wielki Post 1996 roku czytamy: "Bóg nas powołał, abyśmy głosili i poprzez Sakrament Pokuty, udzielali łaski Jego miłosierdzia. Ten dar otrzymaliśmy darmo i darmo go dawajmy. Sami jesteśmy dłużnikami miłosierdzia".

Białystok - Miasto Miłosierdzia, Miasto Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki, dziękuje Bogu za dar nowego Arcybiskupa, który zaufał "Bogu Bogatemu w Miłosierdzie".


powrót