Ks. Mirosław Szepiotko
"Z dawna Polski Tyś Królowo, Maryjo" - Złoty Jubileusz parafii w Kopisku

Dzień 3 maja 2001 na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Kopiska i Rybnik, ich rodzin z odległych nawet stron i ludzi życzliwych dla parafii.

Uroczystości 3.V.2001Tego dnia odbyły się uroczystości związane ze Złotym Jubileuszem Parafii. Dla głębszego przeżycia Jubileuszu przez parafian, przeprowadzone zostały Misje Święte uwieńczone postawieniem krzyża z figurą Chrystusa ukrzyżowanego. Krzyż poświęcił ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki przy udziale kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych. Wielu z nich pamięta 3 maja przed pięćdziesięcioma laty. Wówczas to w Farze Białostockiej ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski poświęcił kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowaną przez Łucję Bałzukiewiczównę. Obraz ten został uroczyście przyniesiony w orszaku wiernych starym gościńcem Zygmuntowskim przez wieś Chraboły do tymczasowej kaplicy w Kopisku. Podczas Mszy św., odprawianej przez ks. Władysława Pilcickiego - pierwszego proboszcza, odczytano nominatę i wygłoszono kazanie dla wiernych, rozpoczynając w ten sposób duszpasterstwo w Kopisku. Pierwsze Misje Święte przeprowadził ks. Marian Jacewicz w dniach od 26-29 sierpnia 1951 r. 2 listopada 1951 roku został poświęcony nowo założony cmentarz grzebalny. Po sześciu latach usilnych starań ks. Władysława Pilcickiego władze państwowe 22 kwietnia 1958 r. wydały pozwolenie na budowę drewnianego kościoła. Budowę rozpoczęto 22 sierpnia 1958 roku, a 18 grudnia 1960 ks. prałat Adam Sawicki - wikariusz kapitulny, poświęcił nowo wybudowaną świątynię. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przeniesiono z dotychczasowej kaplicy i umieszczono w głównym ołtarzu. W 1964 roku zmarł ks. Władysław Pilcicki, fundator i budowniczy kościoła. Jego następcą do 1990 roku był ks. Mieczysław Łapiński, a w latach 1990-1998 ks. Julian Waszczeniuk. 13 września 1998 roku parafię objął ks. Mirosław Szepiotko.

Kościół w KopiskuW parafii mieszka 385 osób (dane z ostatniej wizyty duszpasterskiej). Wszyscy starają się uczestniczyć w ważnych momentach życia wspólnoty parafialnej, m.in. takich jak nawiedzenie Krzyża Świętego (28 maja 1999 r.), erygowanie przez ks. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego nowych stacji Drogi Krzyżowej (14 września 1999 r.). Coraz częściej w niedzielnych Mszach św. o godz. 900 i 1100 uczestniczą mieszkańcy Białegostoku i okolicznych parafii. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Klubu Inteligencji Katolickiej kilkakrotnie zorganizowali spotkania w Kopisku, poprzedzając je modlitwą przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół w Kopisku odwiedzają ludzie młodzi - harcerze, uczniowie szkół podstawowych i średnich, aby otrzymać błogosławieństwo relikwiami świętego Stanisława Kostki (relikwie św. Stanisława Kostki - Patrona dzieci i młodzieży parafia w Kopisku otrzymała z Watykanu w 1964 roku). W ten sposób nowy rok szkolny 2000/2001 rozpoczęła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Białymstoku wraz z dyrekcją i nauczycielami, a także dzieci z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce z ks. Adamem Baranowskim. Po nabożeństwie wszyscy jednoczą się przy wspólnym ognisku i śpiewach aż do Apelu Jasnogórskiego.

Drewniany kościół w malowniczym zakątku Puszczy Knyszyńskiej, zaledwie 20 km od Białegostoku, staje się atrakcyjnym miejscem dla tych, którzy potrafią połączyć modlitwę z radością, jakiej dostarcza kontakt z przyrodą.


powrót