Ks. Leon Grygorczyk
Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Szczepana Męczennika w Choroszczy


       Już na początku XVI wieku istniał w Choroszczy kościół. Świadczy o tym dokument - akt darowizny Aleksandra Chodkiewicza z roku 1510, którym przekazuje miasteczko Choroszcz wraz z kościołem bazylianom z Supraśla. Już wtedy w klasztorze w Supraślu (przejętym dzisiaj przez prawosławnych) byli księża bazylianie pozostający zawsze w łączności ze Stolicą Apostolską.
       Początki miasteczka Choroszcz i parafii są jeszcze starsze. W 1654 roku wojewoda trocki Mikołaj Stefan Pac funduje w Choroszczy drewniany klasztor dla OO. Dominikanów przy kościele zbudowanym przez Jego rodziców. Kościół razem z miasteczkiem spłonął w roku 1683, a odbudowany spłonął drugi raz w roku 1707. Mikołaj Pac mianowany biskupem wileńskim 22 maja 1671 r. przeważnie urzędował w Choroszczy. Dominikanie mieli przy klasztorze szkołę absolwentów, po której mogli wstępować na Akademię Krakowską. Jan Klemens Branicki w roku 1756 buduje murowany kościół i klasztor. Po Powstaniu Listopadowym w 1839 roku Dominikanie zostali przez rząd carski wysiedleni i zamieszkali. w Różanymstoku, a parafia przeszła pod zarząd księży diecezjalnych. W czasie pierwszej wojny światowej, w roku 1915, kościół zostaje uszkodzony, ale wkrótce odremontowany i powiększony przez dobudowanie dwóch bocznych naw. Nieszczęścia nie omijają tej świątyni i w roku 1938 kościół wraz z urządzeniami spłonął niemal doszczętnie. Odbudowę rozpoczęto staraniem księdza dziekana Franciszka Pieściuka, ale lata drugiej wojny światowej nie oszczędziły tej świątyni. W roku 1941 pociski artyleryjskie zniszczyły dach i wieżę, a w 1944 r. wojska niemieckie zniszczyły odbudowywaną świątynię. Parafianie wraz z ks. F. Pieściukiem natychmiast przystąpili do remontu i w latach 1945-47 kościół odbudowano ze zniszczeń wojennych. Wielu dzisiejszych parafian chętnie brało udział w tych pracach i teraz często wspomina tamte lata. Polichromia wewnątrz została odtworzona w latach siedemdziesiątych według projektu prof. Wiktora Zina. Obecnie parafia liczy 7000 wiernych i aktualnie pracuje 4 kapłanów.
       W pierwszym tygodniu października wspólnota parafialna przeżywała Misje święte prowadzone przez OO. dominikanów: O. Reginalda Wiśniowskiego z Krakowa i O. Marka Forysia z Warszawy. Był to tydzień wspólnej modlitwy, odnowy religijnej i spotkania z Panem Jezusem w sakramentach świętych. Przeżycia misyjne ubogaciła obecność Radia Maryja w poniedziałek - 5.X. Ku ogólnej radości przyjechało: trzech OO. redemptorystów - z ks. dyrektorem O. Tadeuszem Rydzykiem. Byli O. Robert Jasiak i O. Piotr Andrukiewicz.
       Przybyło wielu pielgrzymów z różnych parafii i okolic. Na wspólnej modlitwie byli nasi parlamentarzyści: Krzysztof Jurgiel, Marian Blecharczyk, Waldemar Pawłowski, Piotr Krutul, a także z Urzędu Wojewódzkiego - Pani Danuta Zawadzka - dyr. Wydziału Przekształceń Własnościowych i miejscowy burmistrz Pan Jerzy Ułanowicz.
       Program muzyczny prowadzony przez młodzież, Msza święta, różaniec i Apel Jasnogórski wytworzyły atmosferę radosnej modlitwy i jedności w Duchu Świętym. W rozmowach niedokończonych na temat Miłosierdzia Bożego brali udział: ks. dr Józef Zabielski i ks. dr Henryk Ciereszko z naszego Seminarium Duchownego, ks. Józef Hakało z parafii, siostra Elżbieta Fiedorowicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i Pan dr Tadeusz Borowski z miejscowego szpitala. W niedzielę 11.X, uroczystą Mszę św. celebrował ks. biskup Edward Ozorowski - wikariusz generalny naszej diecezji, który przy krzyżu misyjnym udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa na zakończenie Misji świętych.
       Oby wszystkie te wydarzenia i przeżycia religijne były na większą chwałę Boga w Trójcy świętej Jedynego i Matki Najświętszej, a także przyczyniły się do zbawienia dusz ludzkich.


powrót