Chwałę Boga głoszą Jego święci

Białystok należy do nielicznych miast w Polsce posiadających doczesne szczątki osoby, wyniesionej do czci ołtarzy.

Niejednokrotnie na łamach tego pisma informowano, że w kaplicy zakonnej przy ulicy Stołecznej 5, w wykonanym z brązu sarkofagu, znajduje się cyprysowa trumna z relikwiami, zmarłej przed 55 laty, Błogosławionej Bolesławy Lament - założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Błogosławiona Bolesława, żarliwa apostołka ekumenizmu, odznaczała się ogromną wrażliwością na potrzeby duchowe i materialne każdego człowieka, niezależnie od wyznania. Nade wszystko zaś świętością osobistego życia.

Przypadająca w dniu 5 czerwca 2001 roku dziesiąta rocznica beatyfikacji Bolesławy Lament była okazją do oddania publicznej czci Jej Relikwiom. Aby tę cześć można było oddać w sposób uroczystszy niż zwykle, został otwarty sarkofag, a stale przechowywaną w nim trumnę, przewieziono do bazyliki archikatedralnej. Przez dwie godziny wierni oddawali cześć Błogosławionej i modlili się za Jej przyczyną.

Punktem kulminacyjnym świętowania dziesięciolecia beatyfikacji, a zarazem wizyty papieskiej i ustanowienia diecezji białostockiej był uroczysta Eucharystia. Pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Mszę Świętą sprawowali: Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba - Metropolita Białostocki, Ks. Biskup Antoni Dydycz - Ordynariusz Drohiczyński, Ks. Biskup Sławoj Leszek Głódź - Biskup Polowy WP, Ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki, Ks. Biskup Edward Ozorowski - Wikariusz Generalny, Ks. Biskup Tadeusz Pikus z Archidiecezji Warszawskiej i dwóch Biskupów z Litwy: Ks. Biskup Józef Tunaitis i Ks. Biskup Józef Żemaitis oraz ponad 50 kapłanów.

Po dziękczynnej Eucharystii wyruszyła procesja do ołtarza papieskiego przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Niewątpliwie Relikwie Błogosławionej Bolesławy niesione w procesji, nadawały jej szczególnej wymowy i splendoru, a nade wszystko usposobiały uczestników procesji do odwoływania się do orędownictwa Błogosławionej Bolesławy. Osobiście doświadczyłam szczególnej bliskości Boga - Żródła i Dawcy świętości, który działa aż dotąd. Ufam, że to radosne doświadczenie wiary było udziałem bardzo wielu uczestników tej dziękczynnej modlitwy.

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, mieszkające pod "jednym dachem" z Błogosławioną Bolesławą obecną w swoich Relikwiach, ogromnie cieszą się, że po dziesięciu latach od betyfikacji, Błogosławiona "wyszła" do mieszkańców Białegostoku z ekumenicznym orędziem, streszczającym się w słowach Ojca Świętego Jana Pawła II: szukajmy zawsze tego, co łączy, a także z milczącym, a jednak bardzo wyraźnym świadectwem i przypomnieniem powołania do świętości, możliwej do zrealizowania w naszych czasach i w obecnych warunkach.

Mocno wierzymy, że Błogosławiona Bolesława swoim orędownictwem przed Bogiem pragnie wspierać każdy nasz wysiłek zmierzający do szukania tego, co nas łączy - abyśmy stanowili jedno, aby świat uwierzył. Bez wątpienia, wyprasza też moce Boże do wspierania naszej wewnętrznej pracy w szukaniu i rozeznawaniu woli Bożej, by przez jej wypełnienie mógł w nas realizować się Boży plan świętości.

S. Adriana Teresa Gronkiewicz


powrót