Dziedzictwo św. Marka
Przemówienie wygłoszone w prawosławnej katedrze św. Mikołaja w Białymstoku podczas uroczystości powitalnej Piotra VII, prawosławnego (melchickiego) Patriarchy Antiochii i Afryki) - 20 VIII 2001 r.


Wasza Świątobliwość,

Wielce Błogosławiony Patriarcho

Świętego Kościoła Aleksandrii

i Afryki!

Aleksandria!

Dziedzictwo św. Marka, słynne blaskiem wiary i intelektu. W Aleksandrii powstała już w II wieku słynna aleksandryjska szkoła egzegetyczna. Tutaj zorganizowano pierwsze wyższe studia teologiczne, które odegrały zasadniczą rolę w formowaniu się doktryny trynitarnej i chrystologicznej na pierwszych soborach powszechnych w Nicei i w Efezie.

Aleksandria, miasto apostolskie, bliskie wszystkim chrześcijanom nabożeństwem do Matki Zbawiciela. Najstarszy bowiem kościół w Aleksandrii, zbudowany w końcu trzeciego wieku, został poświęcony Pannie Maryi Matce Bożej.

Aleksandria, miasto świętych patriarchów, obrońców czystości wiary świętej jak: św. Dionizy Wielki (147-164); św. Aleksander (318-328); św. Atanazy Wielki (328-373); św. Cyryl (412-444).

Aleksandria, miejsce głębokiej kontemplacji i żarliwej modlitwy pustelników i mnichów, którzy wiernością radykalizmowi ewangelicznemu, umacniali Kościół.

Aleksandria wierna. Pomimo ogromnych trudności, prześladowań i cierpień, świadectwo Aleksandrii nieprzerwanie trwa nadal. Krzyż Jezusowy, zatknięty na aleksandryjskiej i jednocześnie afrykańskiej ziemi trudem apostolskiej misji, stoi nadal jako znak wiary i nadziei.

Ze świadomością wspaniałej historii Kościoła Antiocheńskiego, składam głęboki szacunek Waszej Świątobliwość na naszej, Podlaskiej Ziemi, gdzie Kościelny Wschód i Zachód żyje i modli się tak blisko siebie. Jako Metropolita Kościoła Rzymskiego w Białymstoku pragnę wyrazić radość z dzisiejszego spotkania i przekazać gorące pragnienie jedności naszego Ludu Bożego.

Jako znak miłości proszę przyjąć kopię obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia z naszej bazyliki archikatedralnej, który otoczony jest nadzwyczajną czcią wiernych. Niech Wasza Świątobliwość przyjmie także dar modlitwy w intencji Kościoła w Aleksandrii, którą wyrażamy słowami św. Pawła Apostoła:

Dlatego modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa (2 Tes 1,11-12).

Arcybiskup Wojciech Ziemba

Metropolita Białostocki


powrót