Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Grodzisku

Dnia 27 czerwca 1935 roku zachodnie ziemie parafii dąbrowskiej i wschodnie ziemie parafii suchowolskiej nawiedziła potężna burza z opadami gradu, która zniszczyła plony. Mieszkańcom tych ziem rząd przyznał odszkodowania pieniężne w wysokości 127 złotych. Społeczność wsi Grodzisk uchwaliła, że dołoży do tych odszkodowań własne fundusze i wybudują kaplicę. Budową zajął się ksiądz Witold Ostrowski wikariusz z Suchowoli. Została ona poświęcona wraz z obrazem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 31 maja 1942 roku przez ks. Bonifacego Oleszczuka wikariusza generalnego z Korycina. W 1943 roku ks. Jan Tomaszewski, kapłan diecezji pińskiej, przyczynił się do założenia, fundamentów pod kościół. Kamień węgielny poświęcił ks. Stefan Porczyk, proboszcz z Suchowoli w obecności ks. Kazimierza Dmochowskiego proboszcza z Dąbrowy Białostockiej.

Kościół w GrodziskuW 1944 roku z nominacji ks. Bonifacego Oleszczuka przez kilka miesięcy funkcję rektora pełnił ks. Mieczysław Sznitowski. Od tego czasu kaplica w Grodzisku stała się filią obsługiwaną przez wikariusza z Suchowoli. Pragnieniem jednak mieszkańców Grodziska i okolicznych wsi nie była filia, ale parafia, dlatego wierni usilnie zabiegali o jej utworzenie. Do ich prośby przychylił się ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, Metropolita Wileński, który 19 grudnia 1945 roku mianował ks. Witolda Ostrowskiego rektorem kościoła z prawami proboszcza. Wtedy ks. prob. Stefan Porczyk i ks. prob. Kazimierz Dmochowski odłączyli kilka wsi od swoich parafii i przyłączyli je do parafii Grodzisk, która ostatecznie została zatwierdzona 6 grudnia 1947 roku. W grudniu 1946 roku ks. Witold Ostrowski został przeniesiony do Chodorówki, a na jego miejsce został mianowany ks. Michał Dziczkaniec, który kontynuował budowę kościoła i plebanii. On również sprowadził do Grodziska siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek.

W 1980 roku ks. bp Edward Kisiel utworzył z kilku wsi parafii Grodzisk i Dąbrowy Białostockiej parafię w Zwierzyńcu Wielkim. W roku 1991 proboszczem został mianowany ks. Ignacy Dąbek, odnowiciel parafii i kościoła. W 1992 roku zainstalowano automatyczny rozruch dzwonów i ułożono drewnianą klepkę w prezbiterium, a w następnych latach ułożono posadzkę w nawie, odnowiono ołtarze. wykonano nowe konfesjonały i zmieniono ogrodzenie przed kościołem. W ostatnich latach został odnowiony cmentarz grzebalny, który założył w roku 1946 ks. Witold Ostrowski, poświęcił ks. Edmund Borzuchowski proboszcz ze Sztabina, a ogrodził ks. Michał Dziczkaniec, na którym wybudowano grotę i umieszczono na niej figurę Zmartwychwstałego Chrystusa. W 1995 roku ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki erygował kaplicę we wsi Bagny, którą poświęcił ks. bp Edward Ozorowski.

Od 3 września 2000 roku funkcję proboszcza pełni ks. Jerzy Buzun, który kierował w następnym roku remontem plebanii i zakrystii oraz malowaniem dachu kościoła.

Parafia jest w 100% katolicka i bardzo żywa o czym świadczy wielka liczba księży i sióstr zakonnych pochodzących z niej.

W parafii są obchodzone dwa odpusty: 24 maja Matki Bożej Wspomożenie Wiernych oraz 29 września św. Michała Archanioła nadane 4 maja 1962 roku przez ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wojciech Stupak


powrót