Parafia p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

Kościół św. MaksymilianaW Białymstoku na Pietraszach, gdzie w czasie II wojny światowej zginęło 6 tys. niewinnych ludzi, został wybudowany nowoczesny Kościół p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Projekt nowego kościoła wykonała mgr inż. arch. Krystyna Drewnowska. Biskup Edward Kisiel na mocy dekretu z dnia 19.VI.1981 r. erygował nową parafię. Na pierwszą świątynię parafialną obrano kaplicę na Cmentarzu Farnym p.w. Chrystusa Zbawiciela. Proboszczem parafii został ks. mgr Alojzy Chojnowski, który rozpoczął staranie o budowę nowej świątyni i całego ośrodka duszpasterskiego. Zanim rozpoczął budowę musiał wykupić 20 działek od prywatnych właścicieli. W owym czasie władze komunistyczne stawiały ogromne trudności, zwlekano z pozwoleniem na budowę.

Po uregulowaniu prawa własności gruntu ks. proboszcz uzyskał pozwolenie na budowę w 1983 r. Kamień węgielny pod kościół Św. Maksymiliana został położony 1.IX.1985 r. przez ks. Bp. Edwarda Kisiela i ks. Bp. Edwarda Ozorowskiego. Z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa, przedstawicieli. Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa oraz przedstawicieli Kościoła prawosławnego, władz miasta i Solidarności. Po 5 latach to jest w 1990 r. wykonano zasadnicze prace, w tym roku odprawiono także pierwszą Mszę św. w dolnym kościele. Budowę zakończono w roku 1995.

Kościół św. Maksymiliana - wnętrzeKościół składa się z dwóch świątyń tj. kościoła dolnego około 700 m2 i kościoła górnego około 1000 m2. Wnętrze kościoła górnego jest jednoprzestrzenne. Z każdego punktu kościoła jest widoczny piękny marmurowy ołtarz oraz figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego liczącą ponad 6,5 m długości, wykonaną przez artystę Krzysztofa Jakubowskiego. Bryłę pięknej budowli, wieńczy charakterystyczny żelbetonowy krzyż w kształcie betlejemskiej gwiazdy nie spotykany dotąd w kraju.

Obok kościoła wybudowany jest ośrodek duszpasterstwa; dom katechetyczny i plebania.

W 1986 r. na wakacjach przebywała 8-osobowa grupa młodzieży z Belgii z księdzem Misiaen Kamillo, którzy przez miesiąc pomagali przy budowie kościoła. W międzyczasie, jeden z artystów belgijskich Hugo Debeuf namalował obraz Św. Maksymiliana w dolnym kościele, w którym znajdują się wyrzeźbione w drzewie stacje Drogi Krzyżowej. Przy budowie pracowała grupa młodzieży z Turynu, nad którą czuwał ks. Adam Skreczko. Kościół dolny oraz ołtarz z granitu poświęcił ks. bp Edward Kisiel l.IX.1991 r. i umieścił w nim relikwie św. Jana Bosko.

W kościele górnym oprócz figury Zmartwychwstania Pańskiego znajduje się piękny obraz M.B. Częstochowskiej, namalowany przez artystę malarza P. Annę Torwirt, który został poświęcony w czerwcu 1991 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Białymstoku. W kościele górnym obraz Św. Maksymiliana poświęcił ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki l.IX.1997 r., a 12.III.1997 r. erygował wykonane w blasze miedzianej stacje Drogi Krzyżowej.

Obok kościoła jest wybudowanych 5 kapliczek różańcowych, zakończonych Kaplicą M.B. Fatimskiej z nowoczesną fontanną w kształcie lilii na cześć Matki Bożej. Z tego kościoła nasza Archidiecezja 26.III.1996 r. przekazała figurę MB Fatimskiej diecezji ełckiej. W 2001 r. została wykonana rzeźba z drzewa lipowego "Ostatnia Wieczerza". Kościół budowany był dla parafii liczącej od 10-15 tys. wiernych i to w bardzo trudnych czasach. Brakowało wszystkiego; stali, wapna, cementu, cegły, desek i wielu innych materiałów potrzebnych do budowy. Wówczas nawet władze, chciały wstrzymać budowę, a prokurator chciał księdza proboszcza oskarżyć i skazać na 10 lat więzienia.

Co roku 1 września odbywają się ogólnomiejskie uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach tych biorą udział władze miasta, województwa, harcerze, wojsko oraz duchowieństwo. Główne uroczystości w parafii odbywają się 14 sierpnia, w dzień męczeńskiej śmierci Św. Maksymiliana, 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie NMP oraz 1.IX w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Obecnie parafia liczy ok. 4 tys. wiernych. W parafii pracowali następujący księża: Ks. mgr Władysław Ciereszko, Ks. dr Adam Skreczko, Ks. mgr Jan Grecki, Ks. Wiesław Wojteczko, Ks. mgr Andrzej Masłowski, Ks. mgr Marek Stankiewicz, Ks. mgr Grzegorz Bołtruczuk, Ks. Stanisław Walenciej, Ks. Stanisław Łukaszewicz, Ks. Henryk Ziółkowski, Ks. Adam Snarski, Ks. Stanisław Gudel, Ks. Sławomir Ostrowski.

Obecnie pracują w parafii oprócz proboszcza ks. mgr Alojzego Chojnowskiego - ks. mgr Wojciech Nowasza i ks. mgr Jerzy Chwiećko.

Przed poświęceniem i powstaniem parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego przeprowadzone zostały rekolekcje przez ks. dr Stanisława Hołodoka, byłego Rektora Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Poświęcenia kościoła odbędzie się 28 października 2001 r.

Ks. Alojzy Chojnowski


powrót