Konsekracje biskupów

Dwie ostatnie wizyty kardynała Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku związane były z konsekracją biskupów Henryka Gulbinowicza i Edwarda Kisiela.

Konsekracja biskupa H. Gulbinowicza odbyła się 8 lutego 1970 r. Głównym konsekratorem był Prymas Polski, współkonsekrowali biskup Józef Drzazga i biskup Kazimierz Majdański. Obecni byli także biskupi Wł. Jędruszuk, Al. Mościcki i Julian Groblicki, przedstawiciele senatu KUL i ATK. Przybyli także profesorowie i alumni warmińskiego Seminarium Duchownego pragnący być świadkami święceń biskupich ich rektora.

Przed uroczystościami kardynała St. Wyszyńskiego powitali przedstawiciele dzieci, młodzieży i inteligencji katolickiej. Biskup elekt został przedstawiony Prymasowi przez księży P. Maziewskiego i M. Paszkiewicza. Po skończonych obrzędach konsekracyjnych przemówił kardynał St. Wyszyński. Złożył swoje najserdeczniejsze życzenia, wyraził radość z powodu nowej konsekracji. Wskazał równocześnie na wielką odpowiedzialność i trud jaki podejmuje nowy biskup w kształtowaniu oblicza Kościoła lokalnego. Nowy ordynariusz Archidiecezji Wileńskiej z siedzibą w Białymstoku zanim podziękował Prymasowi za udzielenie święceń i zebranym za wspólną modlitwę dokonał symbolicznego gestu. Idąc na ambonę przyklęknął przy płycie nagrobnej Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego pierwszego Metropolity Wileńskiego. Biskup Gulbinowicz dotknął pastorałem tablicy pamiątkowej na znak, iż będzie się starał wstępować w ślady tego Arcybiskupa, któremu ślubował posłuszeństwo. Tak oto kardynał St. Wyszyński stał się nie tylko twórcą historii białostockiego Kościoła, ale również świadkiem ciągłości jej wileńskich korzeni. Wspólnym Te Deum zakończyły się uroczystości w świątyni. Prymas wziął jeszcze udział w obiedzie pod kościołem św. Wojciecha i po wygłoszeniu krótkiego przemówienia opuścił wszystkich i udał się w drogę powrotną.

Po raz ostatni kardynał St. Wyszyński przybył do Białegostoku 27 czerwca 1976 r. na konsekrację biskupa E. Kisiela - siedemdziesiątego szóstego biskupa diecezji wileńskiej, której część stanowiła Administratura Apostolska w Białymstoku. Wespół z nim konsekrowali arcybiskup H. Gulbinowicz oraz biskup Bronisław Dąbrowski, sekretarz Episkopatu Polski. Obecni byli także biskupi M. Sasinowski, T. Zawistowski, Wł. Jędruszuk, przedstawiciele KUL i ATK oraz sąsiednich kapituł.

Wszystkich zebranych na uroczystościach powitał ks. P. Maziewski. On też odczytał akt nominacyjny Stolicy Apostolskiej, a Prymas Tysiąclecia przedstawił zadania biskupa w Kościele Chrystusa. Po Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił moment włożenia rąk na głowę nowego biskupa. Zebrani w świątyni wierni głęboko przeżyli moment intronizacji i przekazanie pocałunku pokoju pomiędzy kardynałem St. Wyszyńskim a biskupem E. Kisielem.

Na zakończenie uroczystości przemówił Prymas. Kierując swe słowa na ręce biskupa Edwarda mówił o tym, iż zadanie, które zostało mu powierzone w dniu święceń biskupich nie jest łatwe. Biskup ma żyć w prawdzie, nie swojej lecz w Chrystusowej prawdzie. Biskup w diecezji jest kolumną wiary. Nie powinien jednak odczuwać lęku, czy bojaźni przed tym, czy podoła. Nie jest bowiem sam. Jest z Tobą Matka Miłosierdzia - tymi słowami kardynał Wyszyński dodawał otuchy nowo mianowanemu ordynariuszowi diecezji w Białymstoku.

Tak oto po raz ostatni kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, Mąż Opatrznościowy naszej Ojczyzny, złożył wizytę w mieście nad Białą. Wszystkie siedem wizyt, które odbył, powodowane były jego posługą pasterską. Niewątpliwie najważniejszą z nich była ta z 1966 r. z okazji Millennium Chrztu Polski. Ale czyż moralne wsparcie jakiego udzielił mieszkańcom Białegostoku w 1959 r. z okazji Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej nie zostało zapisane w ich sercach i pamięci? Zwracam się z prośbą do mieszkańców Białostocczyzny - świadków ówczesnych wydarzeń o spisanie wspomnień i relacji z tych dni tak ważnych nie tylko dla historii naszego miasta, ale i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Przekażmy je następnym pokoleniom. Niech stanowią dziedzictwo naszej wiary i wierności Bogu, Kościołowi i jego Pasterzom. Wszelkie relacje proszę przekazać na adres: Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok, z dopiskiem "Prymas".

Ks. Adam Szot


powrót