"Cały Kościół dla całego świata" - bł. O. Paweł Manna

W dniach pierwszego i drugiego grudnia 2001 roku na Jasnej Górze odbyło się czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej. Na to czuwanie modlitewne przybyło ponad 250 osób. Jego celem, jak co roku, jest w szczególności modlitwa za wszystkich misjonarzy oraz za kraje misyjne. W tym jednak roku głównym celem czuwania było dziękczynienie Bogu za beatyfikację przez Ojca Świętego Jana Pawła II o. Pawła Manny oraz zapoznanie wszystkich z jego postacią i duchowością. Przed obliczem Matki z Jasnej Góry pokłonili się księża, bracia i siostry zakonne, klerycy oraz ludzie świeccy zaangażowani w dzieło misyjne Kościoła. Na to spotkanie przybyli również przedstawiciele naszego Koła Misyjnego: dk. Jan Bielski, dk. Daniel Tumiel i alumn drugiego roku Krzysztof Rutkowski.

O godzinie osiemnastej w Sali Różańcowej, Ksiądz Dariusz Kisiel – sekretarz krajowy PUM przywitał Księdza dyrektora krajowego Jana Piotrowskiego oraz wszystkich tam zgromadzonych. Ks. Dariusz po przywitaniu, zapoznał nas wszystkich z planem Czuwania Jasnogórskiego oraz wygłosił pierwszy referat pt.: „Bł. Ojciec Paweł Manna, założyciel PUM”. Została w nim ukazana wspaniała postać wielkiego misjonarza, założyciela Unii Misyjnej Kapłanów, która przekształciła się w obecną Papieską Unię Misyjną oraz redaktora czasopism o tematyce misyjnej. Warto również zajrzeć do jednego z ostatnich numerów czasopisma Misje Dzisiaj, aby dokładniej zapoznać się z tym Błogosławionym. Po wysłuchaniu referatu udaliśmy się do Domu Pielgrzyma, gdzie spożyliśmy kolację. Następnie spotkaliśmy się w Sali Różańcowej, gdzie wygłosił drugą prelekcję Ks. Jan Piotrowski na temat: „Duchowość ojca Pawła Manny” na podstawie spisanych przez błogosławionego wskazań dla kapłanów. Najważniejszym problemem, jaki poruszył w swoim referacie jest świętość kapłanów, gdyż tylko tacy kapłani mogą gorliwie i z poświęceniem pracować na misjach. Kolejnym punktem programu czuwania były wygłoszone świadectwa przez kleryków, uczestniczących w działalności Kleryckich Kół Misyjnych. Jednym z nich był dk. Jan Bielski z AWSD Białystok. Powiedział: „...Najważniejszymi celami, jakie staramy się zrealizować w naszym Kole Misyjnym są: modlitwa, ofiary pieniężne oraz korespondencja z misjonarzami. Spotykamy się każdego wtorku o godzinie dwudziestej pierwszej na Komplecie Misyjnej, aby w modlitwach swoich polecać wszystkich kapłanów naszej Archidiecezji oraz wszystkich ludzi pracujących na misjach. Również w tygodniu misyjnym ( na przykład w tym roku ) wychodzimy do naszych parafii, aby tam prowadzić różaniec oraz uczestniczyć wspólnie z parafianami we Mszy świętej. Zbieramy również w tygodniu misyjnym ofiary pieniężne na konkretne potrzeby misjonarzy. Wysyłamy listy oraz życzenia świąteczne do kapłanów w krajach misyjnych.”

Po wysłuchanych świadectwach, tuż przed godziną dwudziestą pierwszą wszyscy przeszli do Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie odbył się Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiktora Skworca – Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Misji. Podczas Apelu poprowadził rozważanie Maryjne Ks. Jan Piotrowski. Następnie została wygłoszona konferencja ascetyczna, po której była możliwość spowiedzi.

Głównym i najważniejszym punktem programu Czuwania Jasnogórskiego była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa doktora Wiktora Skworca – Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, który wygłosił kazanie. Nawoływał On w nim wszystkich zgromadzonych w kaplicy, a w szczególności kleryków i ludzi świeckich do większej gorliwości w sprawie Misji na całym świecie. W tej Mszy świętej uczestniczyło wielu kapłanów w tym dwóch z Archidiecezji Białostockiej. Śpiewy prowadzili klerycy z Tarnowa, zaś w liturgię słowa były zaangażowane siostry zakonne, al. Krzysztof Rutkowski i dk. Jan Bielski z AWSD Białystok. Bardzo pięknie wyglądała również procesja z darami, gdyż tworzyli ją misjonarze niosący takie dary jak: Krzyż Misyjny, płonącą świecę, Pismo Święte, różaniec, lekarstwa na misje, insygnia władzy ludów plemiennych. Oni to w najbliższym czasie wyjadą na misje, aby tam nieść swoją kapłańską i zakonną posługę głoszenia Jezusa oraz posługę medyczną.

Przede Mszą i po jej zakończeniu klerycy seminariów duchownych z Tarnowa oraz bracia pallotyni prowadzili programy słowno-muzyczne. Na szczególną uwagę zasłużył program kleryków z Tarnowa, gdyż był we wspaniałej oprawie muzycznej i ukazywał życie, posługę kapłańską na misjach w Kongo oraz świadectwo męczeństwa w 1998 r. Ks. Jana Czuby. Był również prowadzony różaniec w Kaplicy Jasnogórskiej przez siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przez kleryków z diecezji kieleckiej, sandomierskiej. Prowadzili go również klerycy salezjanie i kombonianie. Od godziny pierwszej do drugiej nad ranem był również czas na naszą prywatną modlitwę. Były także wypowiedziane świadectwa o życiu na misjach: księdza misjonarza, księdza z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, brata zakonnego ze Zgromadzenia Św. Pawła, siostry zakonnej Danuty oraz osoby świeckiej. Ich słowa były dość często wzruszające, a nawet ze łzami w oczach.

Czuwanie zakończyło się w niedzielę, po godzinie czwartej nad ranem udzielonym przez Ks. Dariusza Kisiela błogosławieństwem oraz zaproszeniem na kolejne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze.

Wiele zawdzięczamy miłym i życzliwym siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Chrystusa Dobrego Pasterza, szczególnie tym, które pochodzą z naszej Archidiecezji.

Jeszcze ostatnie pożegnanie modlitewne z Maryją na Jasnej Górze i wyjechaliśmy z tego świętego miejsca pełni przeżyć duchowych i misyjnych, aby wcielać w życie Kleryckiego Koła Misyjnego to wszystko, co zostało nam przekazane na Czuwaniu Papieskiej Unii Misyjnej.

Kleryckie Koło Misyjne AWSD


powrót