Czas Miłosierdzia
WRZESIEŃ 2004     Nr 9(173)

Imię Maryi jest najściślej związane z imieniem Jezus. Dziewica-Matka należy do tajemnicy Syna. Kościół wierzy, że przyszła Ona na świat wolna od grzechu pierworodnego, niepokalanie poczęta. W Niej znalazło początek, w Niej też osiągnęło swój zenit to zbawienie, które pochodzi od Boga.
I dlatego ludzie i ludy miłują Maryję, do Niej zwracają się z ufnością i pielgrzymują do Jej sanktuariów, aby wejść na drogę zbawienia. Podejmują tę duchową pielgrzymkę, aby na tej drodze odnajdować prawdziwy sens swojego życia, aby nawracać się z grzechów i powracać do Bożej łaski przez pośrednictwo Tej, która jest «pełna łaski» (Łk 1, 28).

Jan Paweł II,
9 września 1993 r., Agłona (Łotwa)

Naśladować Chrystusa
Matka Boża Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia
w Sanktuarium w Krypnie


strona główna