Nr 6(106) - listopad grudzień 2002
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Powołani

Rozpoczął się rok szkolny, czas wzmożonego wysiłku wychowawców, nauczycieli, katechetów, rodziców, a także instytucji odpowiedzialnych za kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia.

Katecheci świeccy i zakonni Archidiecezji Białostockiej spotkali się na początku roku szkolnego, tj. 21 września 2002r., by w głębi serca i modlitwie Kościoła usłyszeć jeszcze raz słowa Jezusa: Jestem z Tobą, Pójdź za Mną.

Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa przyjechali Ci, którym leży na sercu wychowanie w wierze młodego pokolenia.

Spotkanie rozpoczęło się o 10.00 wspólną Eucharystią, której przewodniczyli: Wizytator ks. Józef Kuczyński, Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Józef Grygotowicz, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. Roman Balunowski. W Sanktuarium serdecznie przywitał nas gospodarz ks. Alfred Butwiłowski.

W czasie homilii mszalnej, którą wygłosił ks. Roman Balunowski usłyszeliśmy między innymi o powołaniu celnika Mateusza, który zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Przykład nawrócenia Mateusza pokazuje, że każdy z nas powinien codziennie pracować nad sobą, dbać o dobro, zostawiając zło oddzielające nas od Boga. Ks. Roman mówił też, że codziennie powinniśmy czerpać ze zdroju Bożego miłosierdzia, które jest ogromnym darem od Boga.

W czasie homilii usłyszeliśmy zachętę do czynienia refleksji nad swoim życiem:

Kim jestem?

W jaki sposób realizuję powołanie?

Czy moje życie jest świadectwem wiary?

Kończąc homilię ks. Roman powiedział: To miejsce wytwarza atmosferę nawrócenia (...) Od Matki Bożej Bolesnej chcemy uczyć się całkowitego poddania woli Bożej.

Po Mszy świętej spotkaliśmy się na Dróżkach Siedmiu Boleści Matki Boskiej. Ponieważ jest to mało znana forma nabożeństwa przypomnę tytuły stacji:

I stacja - Proroctwo Symeona

II stacja - Ucieczka świętej rodziny do Egiptu

III stacja - Poszukiwanie 12-letniego Pana Jezusa

IV stacja - Spotkanie Matki z Jezusem dźwigającym krzyż

V stacja - Śmierć Chrystusa na krzyżu

VI stacja - Martwe ciało Jezusa zdjęte z krzyża

VII stacja - Martwe ciało Chrystusa złożone do grobu

Po Dróżkach Maryjnych oprowadził nas ks. Józef Kuczyński.

Kolejnym punktem programu była procesja katechetów do krzyża i modlitwa przy nim. Tutaj ofiarowaliśmy Bogu wszystkie nasze trudy, cierpienia i problemy, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Szczególną modlitwę ofiarowaliśmy za zmarłych katechetów naszej Archidiecezji.

Pogoda nam sprzyjała. Spotkanie było zatem nie tylko wspaniałą ucztą duchową, ale także stanowiło okazję do wspólnych rozmów przy ognisku.

Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu gospodarzom: ks. Alfredowi Butwiłowskiemu i ks. Antoniemu Wiszowatemu, którzy podjęli nas kiełbaskami i różnymi smakołykami.

Uczestnicy spotkania wrócili odprężeni, zadowoleni, radośni, zjednoczeni w Panu.

Jolanta DziekońskaSpis artykułów