Nr 6(106) - listopad grudzień 2002
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Oferta Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
w zakresie doskonalenia i doradztwa przywarsztatowego

Wnioski wynikające z przeprowadzonej wśród katechetów czerwcowej ankiety były podstawą do stworzenia oferty różnorodnych merytorycznie, metodycznie i organizacyjnie form doskonalenia. Uwzględnia ona dokształcanie pedagogiczne, dydaktyczne i katechetyczne nauczycieli religii zgodne z nauczaniem i duchem Kościoła. Ma na uwadze nie tylko doskonalenie katechetów do prowadzenia nauczania religijnego w szkole, lecz także przygotowanie do podejmowania różnych form pracy katechetycznej w parafii.

Przedstawiam propozycję form doskonalenia i doradztwa przywarsztatowego przygotowaną przez konsultanta i doradców metodycznych.

Oferta bezpłatnych form doskonalenia

Terminy i miejsca zajęć są publikowane w Ofercie doradztwa przywarsztatowego oraz na stronie internetowej CEN-u (http://cen.man.bialystok.pl) na kolejne dwumiesięczne okresy, poczynając od września 2002 r. Uczestniczenie w szkoleniach bezpłatnych wymaga wcześniejszego potwierdzenia telefonicznego lub poczta elektroniczną - mago@falco.man.bialystok.pl

Oferta doradztwa przywarsztatowego - listopad 2002 r.

Termin Miejsce Tematyka Adresaci Realizator
05.11.02.
16.00
Sala Konferencyjna
Wydziału Katechetycznego
Obowiązki katechety w szkole. Prowadzenie dokumentacji, pisanie konspektów. Zespół katechetów rozpoczynających pracę Grażyna Kuziuta
08.11.02
14.00
ZSO Białystok Praca z programem do I klasy liceum i technikum - "Świadek Chrystusa w Kościele" program poznański Zespół katechetów ZSO i pracujących w liceach i technikach Urszula Zagan
12.11.02
13.00
Sala Konferencyjna
Wydziału Katechetycznego
Korelacja katechezy szkolnej z duszpasterstwem katechetycznym w parafii. Wszyscy katecheci świeccy i zakonni przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania. Grażyna Kuziuta
13.11.02
16.00
j.w. Warsztaty umiejętności wychowawczych-nagroda w procesie wychowawczym Zainteresowani katecheci Genowefa Niewęgłowska, Małgorzata Łazarska
14.11.02
15.45
j. w. Praca z programem do I klasy liceum i technikum wiadek Chrystusa w Kościele program jezuicki, krakowski Zespół katechetów pracujących w liceach i technikach Urszula Zagan
18.11.02
15.30
j. w. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Zespół nauczycieli kontraktowych Genowefa Niegłowska
19.11.02
13.00
CEN, Złota 4
Sala 200
Podstawy prawne organizowania i funkcjonowania nauczania religii w szkole Kadra kierownicza i wizytatorzy nauki religii Małgorzata Łazarska
Maria Trochimiak
19.11.02
9.00
Sala Konferencyjna
Wydziału Katechetycznego
Umiejętności kluczowe w katechezie Zainteresowani katecheci Urszula Zagan
20.11.02
14.30
CEN Umiejętności kluczowe w katechezie Zainteresowani katecheci Urszula Zagan
20.11.02
15.00
CEN Warsztat umiejętności wychowawczych zachęcanie dziecka do współpracy Zainteresowani katecheci Małgorzata Łazarska
Bożena Bogojło
26.11.02
17.00
Sala Konferencyjna
Wydziału Katechetycznego
Dokumentacja nauczyciela religii Zainteresowani katecheci Grażyna Kuziuta
27.11.02
16.00
Sala Konferencyjna
Wydziału Katechetycznego
Warsztat umiejętności wychowawczych kara w procesie wychowawczym Zainteresowani katecheci Genowefa Niewęgłowska, Małgorzata Łazarska

Propozycje płatnych form doskonalenia znajdują się w „Informatorze Centrum Edukacji Nauczycieli”.

Udział w tych szkoleniach wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia (wzór znajduje się na końcu informatora) i przesłania na adres CEN-u.Spis artykułów