Nr 1(113) - styczeń luty 2004
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Laboratorium nadziei

„Twoje oblicze ma być zawsze lustrem twojego serca.

Dlatego staraj się najpierw o dobre serce”.

P. Bosmans

W kolejnym Nowym Roku, rodzą się nowe nadzieje. To chyba normalne i może też dlatego trochę już przyzwyczailiśmy się do tego. To już nie robi na nas wrażenia, a wszelkie dobre pragnienia traktujemy poważnie tylko przez chwilę.

Czy rzeczywistość Nowego Roku jest w stanie coś w nas zmienić, zanim przyjdzie codzienność ze swoją szarością? Czy jako ludzie wierzący mamy prawo stawiać sobie takie wątpliwości?

Kto więc, jeśli nie my, ma odnowić oblicze ziemi? Kto ma dać światu prawdziwą nadzieję?

Nie ma więc dla nas straconych nadziei, bo to nie Nowy Rok jest przyczyną sprawczą naszych dobrych pragnień i postaw. Nie on też pomaga spojrzeć dogłębnie na otaczającą nas rzeczywistość. Z pewnością może on pomóc do tego, by się trochę zatrzymać, pomyśleć, pomedytować. Ale zawsze będzie to tylko punkt wyjścia do tej jedynej Nadziei, która „nigdy zawieść nie może”.

Kościół zawsze mówi nam o całości naszego istnienia. Nigdy nie ogranicza się nigdy do chwilowego tylko wymiaru. I choć my wolelibyśmy czasem natychmiastowe rozwiązanie, to jednak w kontekście wieczności, zaczynamy rozumieć mądrość tej Nadziei, którą nie świat, ale BÓG jedynie dać może.

Ks. Jacek TomkielSpis artykułów