Nr 1(113) - styczeń luty 2004
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Nasze doświadczenia katechetyczne
Odnaleźć wspólnego Boga

Karol Wojtyła jest Papieżem od 16 października 1978 roku. To właśnie naszemu pokoleniu przypadł ten zaszczyt, że na tronie św. Piotra zasiada Polak. Jesteśmy szczęśliwi i dumni z takiego rodaka.

Jan Paweł II podjął bardzo aktywne działania duszpasterskie. Należą do nich między innymi:

- obrona wartości i nakazów moralnych Kościoła (sprzeciw wobec aborcji i eutanazji);

- sprzeciw wobec totalitaryzmu;

- walka o zachowanie pokoju;

- przeciwstawienie się bezwzględnej pogoni za zyskiem, respektowanie praw człowieka do pracy i godności ludzkiej;

- dążenie do pojednania.

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II miały miejsce liczne beatyfikacje (ponad 1500) i kanonizacje (ponad 500). Ojciec Święty przypomina nam o świętości, o naśladowaniu Mistrza z Nazaretu.

Do dorobku Papieża należą encykliki, adhortacje apostolskie, listy do różnych środowisk, orędzia wystosowane z okazji ważnych wydarzeń lub rocznic i inne dokumenty. W trakcie Jego pontyfikatu zreformowano Prawo Kanoniczne 1983 r. i opublikowano Katechizm Kościoła Katolickiego 1992 r. Zreformowano przykazania kościelne i ogłoszono nową część Różańca (tajemnice światła) - październik 2002 r. Do Ojca Świętego na audiencje przybywają przedstawiciele różnych narodów i religii.

Papież był na każdym kontynencie. W wielu krajach kilkakrotnie. Homilii Ojca Świętego słuchają tysiące wiernych. Do naszej ojczyzny odbył dziewięć owocnych pielgrzymek. Wszystkich ludzi do Jana Pawła II pociąga świadectwo jego życia. Papież uczy nas, jak mądrze i dobrze korzystać z wolności w każdej dziedzinie. Wysoko stawia poprzeczkę wymagań. Pokazuje, że cierpienie jest powołaniem do tego, aby bardziej kochać. Obecnie tę prawdę głosi całym sobą. Jego nauka staje się sprawą nie tylko jednego wyznania - wskazuje wszystkim prawdziwe oblicze tolerancji i ekumenizmu. Jest pierwszym w dziejach papieżem, który przekroczył progi świątyni protestanckiej (11 grudnia 1983 r.); pierwszym, który odwiedził żydowską synagogę (13 kwietnia 1986 r.) i pierwszym, który był w cerkwi. Ojciec Święty uczy nas zjednoczenia z Bogiem i wiary w Boga.

Bogactwo osoby Wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II sprawiło, że w wielu polskich szkołach, środowiskach postanowiono uczcić 25-lecie pontyfikatu.

Nauczyciele SP 37 w Białymstoku chętnie pomogli katechetkom: pani Zaniewskiej, pani Święcickiej i pani Chrościńskiej przygotować Dzień Papieski.

Zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Papież Jan Paweł II jakiego znam”, wykonano albumy o Papieżu, przygotowano referaty na 25-lecie pontyfikatu. Wspólnymi siłami udekorowano szkołę (wszystkie piętra). Przygotowano wystawę prac uczniów. Katechetki zaprezentowały na wystawie książki Ojca Świętego, Jego encykliki, adhortacje, listy i poezję. We wszystkich klasach przeprowadzono katechezy tematyczne. Na lekcjach muzyki pod kierunkiem pani Grabowskiej uczniowie uczyli się pieśni „Abba Ojcze”. Pani Oleksicka opracowała scenariusz na uroczystą akademię - wykorzystując wiersze i homilie Jana Pawła II. Pani Łazarska wraz z zespołem „Jawor” przygotowała i napisała dla Papieża pieśń. Każdy nauczyciel naszej szkoły otrzymał projekt (refleksja na temat osoby wielkiego Polaka) z prośbą o poświęcenie części lekcji w dniu 16 października Janowi Pawłowi II.

Zredagowano i wysłano życzenia Ojcu Świętemu od Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Uczniów SP 37. Przygotowano zaproszenia na akademię szkolną proboszczowi parafii św. Kazimierza ks. Bogdanowi Maksimowiczowi, arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu (naszemu sąsiadowi), ks. Józefowi Grygotowiczowi i rodzicom. Wspólnie opracowaliśmy harmonogram Dnia Papieskiego. Szkoła wyglądała odświętnie. Dnia 9 października 2003 podczas uroczystości czuliśmy radość, wzruszenie i duchową obecność Ojca Świętego wśród nas. Przebieg akademii szkolnej został nagrany na kasetę wideo przez rodzica. Wykonano wiele zdjęć tych uroczystych chwil. Nauczyciele i uczniowie przyjęli zaproszenie ks. Bogdana Maksimowicza do parafii św. Kazimierza. Całą akademię pokazano parafianom 19 października.

Posłannictwo Ojca Świętego jest niezwykłe, zrozumiałe dla wszystkich niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczą i kim są. On przybliża nas do Boga, wspólnego Ojca. Patrząc na papieża Jana Pawła II, który wprowadził ludzkość w trzecie tysiąclecie, mam pewność, że będzie to lepszy świat.

Alina ChrościńskaSpis artykułów