Nr 1(113) - styczeń luty 2004
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Kronika

Sympozjum Katechetyczne

W dniach 14-15 listopada 2003 roku odbyło się Sympozjum Katechetyczne zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sympozjum poświęcone było katechezie młodzieży. Katechetów Archidiecezji Białostockiej reprezentowali: ks. Czesław Walentowicz, Agnieszka Bachurek i Katarzyna Dec.

 

Narada Wydziału Nauczania

18 listopada 2003 roku odbyła się narada dotycząca funkcjonowania Wydziału Nauczania, w tym zadań Wydziału Katechetycznego. Gospodarzem spotkania był ks. drRadosław Kimsza, przewodniczący Wydziału Nauczania. W naradzie uczestniczyli: ks. abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, ks. bp Edward Ozorowski, ks. Józef Grygotowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego, drElżbieta Młyńska. Narada połączona została z oddaniem do użytku biur Wydziału Katechetycznego.

Odtąd Zakład Katechetyczny stanowi zaplecze dydaktyczne Wydziału Katechetycznego. Odbywają się w nim szkolenia wizytatorów, spotkania z doradcami metodycznymi, katecheza dorosłych oraz posiedzenia kolegium redakcyjnego „Na drogach katechezy”.

 

Katecheza dorosłych

Wydział Katechetyczny w ramach katechezy dorosłych zorganizował cykl katechez biblijnych na temat: „Cisza Boga - Prorocy”. 4 grudnia 2003 roku w Centrum Formacji Chrześcijańskiej odbyło się pierwsze z dwunastu spotkań. W katechezie prowadzonej metodą Mess'AJE uczestniczyło piętnaście osób.

 

Ex universa

11 grudnia 2003 roku czterdziestu studentów Studium Teologii w Białymstoku przystąpiło do egzaminu Ex universa. W tym samym dniu osiem osób zdawało egzamin magisterski.

 

Konferencja wizytatorów dekanalnych

12 grudnia 2003 roku z udziałem ks. abp. Wojciecha Ziemby, Metropolity Białostockiego, odbyła się konferencja wizytatorów dekanalnych. Spotkanie miało miejsce w Centrum Formacji Chrześcijańskiej przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku. Celem spotkania było omówienie zadań wizytatora kościelnego w szkole i w parafii oraz wypracowanie regulaminu wizytacji i hospitacji.

 Spis artykułów