Nr 2(108) - marzec kwiecień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Kronika

Spotkanie opłatkowe

Dnia 23 grudnia 2002 roku przedstawiciele katechetów i studentów teologii spotkali się z Księdzem Arcybiskupem Wojciechem Ziembą na życzeniach bożonarodzeniowych. W spotkaniu uczestniczyli w szczególności katecheci pracujący z młodzieżą klas maturalnych. Życzenia były okazją do rozmowy Księdza Arcybiskupa z katechetami na temat rekolekcji organizowanych przez Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne dla młodzieży męskiej w okresie zbliżających się ferii zimowych.

 

VI Dzień Judaizmu

W ramach tzw. Zjazdu Kolędowego, 16 stycznia 2003 roku, katecheci zaproszeni zostali do udziału w Dniu Judaizmu organizowanym przez Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziembę i Komisję Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. W sesji obok Białostocczan wzięli udział goście z Polski, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odpowiedzialnego z ramienia Episkopatu Polski za dialog z innymi religiami. Wspólnotę żydowską reprezentowali Rabin David Rosen z Jerozolimy, ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss oraz inne zaproszone osoby. Sesja składała się z trzech części. O godz. 11.00 w kościele św. Wojciecha odbyła się chrześcijańsko-żydowska medytacja biblijna, o godz. 14.00 w kinie TON miała miejsce konferencja naukowa, a o godz. 17.00 uczestnicy sesji spotkali się na nabożeństwie żydowskim w Synagodze w Tykocinie. Całość przebiegała pod hasłem: „Bóg zawarł z Izraelem Przymierze Miłosierdzia”.

 

Rekolekcje katechetów

W dniach 24-27 stycznia 2003 roku w Podlaskim Centrum Duchowości w Surażu odbyły się rekolekcje zamknięte dla katechetów. Uczestniczyło w nich 25 osób. Rekolekcje przeprowadził ks. Krzysztof Herman, moderator Odnowy w Duchu Świętym we współpracy z s. Genowefą Niewęgłowską, doradcą metodycznym. Rekolekcje osnute były wokół tematu „Pan jest mocą swojego ludu”.

 Spis artykułów