Nr 2(108) - marzec kwiecień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Laboratorium nadziei

„Mniej konsumować, więcej kochać. Mniej połykać, więcej degustować. Mniej pożerać, więcej próbować. Im «mniej» pragniesz, tym «bardziej» się stajesz!”

P. Bosmans

Tak się dziwnie złożyło, że od pewnego czasu stałem się „specjalistą” od nadziei. I muszę przyznać, że choć nie jest to zbyt proste, to czasami nawet mi się to nawet podoba. Świat, który nas otacza w większości nie napawa nas optymizmem i nadzieją. Wokół nas groźby wojen, nieporozumień, utraty lub brak pracy itp. Można by powiedzieć, że permanentnie karmi się nas brakiem nadziei. I to zaczyna skutkować w myśleniu, słowach i działaniu.

Dlatego tak bardzo potrzebna jest nam świadome przyjęcie terapii na tę sączącą się truciznę. To co czynię, z całą świadomością w tych krótkich felietonikach, to tylko próba ukazania pewnej drogi, wytyczenia kierunku. Nie chcę być zarozumiały, więc pragnę przynajmniej pełnić rolę drogowskazu.

Czasem wydaje się nam, że nasze słowa, działanie powinno docierać do wielkich rzesz ludzi. A tymczasem tak niewiele możemy dobra czynić wokół nas. Ale jeśli nawet niewiele, to jednak możemy je czynić i błędem byłoby tego zaniechać lub w ogóle zrezygnować. Nie zbawimy świata dobrymi chęciami, własną pomysłowością i determinacją. Może w kontekście przeżywanego Wielkiego Postu łatwiej będzie to pojąć, że „ trzeba bardziej być, niż mieć”.

Ks. Jacek TomkielSpis artykułów