Nr 2(108) - marzec kwiecień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
szczególna forma ewangelizacji i budowania młodej osobowości

Jeżeli chcemy spotykać za kilkanaście lat katolików gotowych do poświęcenia swego czasu, energii, pieniędzy - a przede wszystkim samych siebie - sprawie ewangelizacji, to musimy umisyjniać nasze dzieci. One to noszą w sobie jutro Kościoła, jutro jego rozwoju, jutro uniwersalnej misji (Informator DDM, s. 6).

MISJA w sensie religijnym oznacza: Bóg posyła człowieka. W Nowym Testamencie - Bóg Ojciec posyła swojego Syna. Celem misji jest zbawienie każdego człowieka. Syn Boży po wypełnieniu misji zbawczej zwraca się do Apostołów słowami: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (J 20,21).

Ojciec Święty kieruje orędzia na każdy Światowy Dzień Misyjny oraz na odbywające się Kongresy Misyjne Kościoła. Papież wyjątkowo podkreśla znaczenie formacji misyjnej dzieci i młodzieży. W encyklice Redemptoris Missio ukazuje potrzebę i fakt dzielenia się wiarą, która umacnia się, gdy jest przekazywana (RMS 2). Szczególną troską otacza Papieskie Dzieła Misyjne, a zwłaszcza Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, któremu z okazji 150-lecia udzielił specjalnego Papieskiego Błogosławieństwa. Otrzymały je wszystkie dzieci, które podjęły to wezwanie misyjne i wspierają misje Kościoła swoją modlitwą oraz darami duchowymi, a także materialnymi. Początek tego dzieła sięga 1842 roku, kiedy to biskup francuski Karol de Forbin-Janson głęboko przejął się sytuacją dzieci w Chinach umierających z głodu bez jakiejkolwiek opieki duchowej. Nie mogąc pogodzić się z tym dramatem przedstawił założycielce dzieła Rozkrzewiania Wiary Paulinie Jaricot długo rozważany plan pomocy, której mogły udzielać dzieci katolickie ich rówieśnikom w krajach misyjnych. Z entuzjazmem Paulina zaakceptowała ten plan i dołożyła wszelkich starań, aby go można było zrealizować. Tak więc idea zbawienia dzieci przez dzieci stała się faktem - powstało Dzieło Dziecięctwa Misyjnego. Dzieło to oddano pod patronat Dzieciątka Jezus. Szybko rozprzestrzeniło się w krajach Europy i świata. W Polsce istnieje od 1858 roku. Pomimo zaborów objęło swoją działalnością cały kraj. Tej działalności nie przerwała I wojna światowa ani kryzys powojenny. II wojna światowa i powojenny ustrój polityczny narzucony Polsce na długo zahamowały tą pracę misyjną. Po 1989 roku nastąpił dynamiczny rozwój tego Dzieła, któremu papież Pius XI 3-go maja 1922 r. nadał tytuł Papieskiego i tym samym uczynił je własnym - a więc Stolicy Apostolskiej. Dzięki temu uzyskało ono priorytetowy status pośród wszystkich dziecięcych dzieł apostolskich.

Obecnie Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci posiada własny Statut i w Polsce skupia ponad 100 tys. dzieci. Objęte są one właściwą zorganizowaną formacją wg opracowanych materiałów formacyjnych w Sekretariacie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie. Co dwa lata odbywają się Krajowe Kongresy Misyjne Dzieci - najczęściej na Jasnej Górze (pierwszy 1995 r. - 2,5 tys. dzieci, ostatni w 2002 r. - ponad 30 tys. dzieci). Wiele diecezji w Polsce zorganizowało własne Kongresy Diecezjalne.

Dzieci skupione w PDMD i Kołach Misyjnych poznają kraje misyjne i realia życia tamtych ludzi, nie tylko z filmów i książek, lecz także poprzez bezpośrednie spotkania z misjonarzami lub przez korespondencję z nimi. Wspierają one codzienną dowolną modlitwą Ojca Świętego i misjonarzy. W ich intencji ofiarowują swoje dary duchowe, np. Msze święte, Komunie święte, dobre uczynki, cierpienia, wyrzeczenia i inne. Wspierają misje także swoją ofiarą materialną uzyskiwaną na wiele sposobów np. przez odmówienie sobie słodyczy, zorganizowanie loterii fantowej, jasełka, kolędowanie, misteria wielkanocne połączone ze zbiórką na misje i inne.

Papież Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień misyjny 1981 powiedział: Pragnąłbym zalecić wszystkim rodzicom i wychowawcom katolickim ważne dzieło (...), które daje im do dyspozycji odpowiednie środki będące pomocą w wychowaniu własnych dzieci. Chodzi tu o Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego, którego celem jest rozwijanie ducha misyjnego wśród dzieci. Zatem odpowiedzmy na wezwanie naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II podejmując i rozwijając pobłogosławione przez niego Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, gdyż Kościół ze swej natury jest misyjny.

Ryszard Krutul

 

  Wkrótce Kongres Misyjny!

Drodzy Katecheci, już w maju tego roku w naszej archidiecezji odbędzie się Kongres Misyjny. Chciałbym wam pomóc w jego przygotowaniu. Ze środków masowego przekazu wiecie, że zostałem wydalony z Rosji, gdzie pełniłem posługę misjonarza. Rosja nie jest typowym krajem misyjnym, ale bakcyl „pracy pionierskiej” połknąłem dokładnie tak, że mimo wydalenia chcę jak najszybciej wrócić do tego rodzaju pracy.

Tymczasem jestem do Waszej dyspozycji. Za granicą spędziłem 10 lat i mam wiele wspomnień, którymi już teraz chciałbym się podzielić w ramach prelekcji, katechezy misyjnej czy po prostu świadectwa. W swoich katechezach opowiadam także o innych kontynentach. Mówię dzieciom o Karolu de Foucauld, św. Teresie, św. Franciszku Ksawerym, bł. O. Janie Beyzymie i o św. O. Maksymilianie Kolbe. Chętnie sięgam po gitarę, jeśli jest pod ręką.

Bardzo leży mi na sercu sprawa popularyzacji misji wśród dzieci i młodzieży. Polska ze swoimi 3000 misjonarzy pozostaje na szarym końcu w statystykach misyjnych. Ojciec Święty stale zachęca nas, by się otworzyć bardziej na tę sprawę. Osobiście jestem najgłębiej przekonany, że do misji trzeba się szykować od dziecka. Dlatego przygotujmy wspólnie Kongres Misyjny, niech on obudzi naszą świadomość współodpowiedzialności za misje!

Ks. Jarosław Wiśniewski

PS. W sprawie katechez misyjnych można kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 0607250374).Spis artykułów