Nr 2(108) - marzec kwiecień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Prezentacja multimedialnej próby
katechezy dorosłych

W piątek 24 stycznia 2003 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji multimedialnej biblijnej katechezy dorosłych prowadzonej metodą Mess'AJE. Spotkanie zgromadziło 30 osób, w tym współtwóców prezentacji.

Z radością przyjęłam zaproszenie na to spotkanie. Słowo powitania wygłosił ks. Józef Grygotowicz, który podkreślił, że ostatnie dziesiątki lat bardziej precyzują przekonanie o konieczności głoszenia katechezy wszystkim, a nie tylko dzieciom i młodzieży. Stąd zarówno w ośrodkach planujących duszpasterską strategię Kościoła jak i wśród praktyków czyli duszpasterzy i katechetów nasiliły się dość gorączkowe poszukiwania adekwatnych do potrzeb dzisiejszej chwili koncepcji, form i metod katechezy dla dorosłych.

Prowadząca spotkanie Elżbieta Młyńska we wprowadzeniu stwierdziła, że to co jest oryginalnego w tym właśnie spotkaniu i w tej propozycji, to fakt że proponowana katecheza adresowana jest do dorosłych i że narzędzie pracy, którym posługiwano się w diecezji przez 12 lat przygotowane zostało w języku polskim.

Prezentacja montażu podzielona została na dwa etapy. Najpierw wyświetlono pierwszą sekwencję (jedną z dwunastu), będącą uwerturą do całości. W analizie estetycznej sekwencji zwrócono uwagę na to, że przedstawione w niej zdjęcia krajobrazów odwołują odbiorcę do konkretnej rzeczywistości geograficznej, a to dlatego że historia wiary działa się w konkretnych realiach geograficznych. Zwój Tory na innym obrazie przypomina, że jest on zapisem tego, co działo się w tych właśnie realiach. Płaskorzeźba Baala, tj. jednego z bogów kananejskich uświadamia, że Izrael żyjąc wśród obcych cywilizacji poznawał swego Boga przez pryzmat bogów pogańskich. Tekst literacki towarzyszący sekwencji mówi tak: „Dawno, dawno temu, ale to nie jest bajka, to prawdziwa historia”. Dlaczego Biblia nie jest bajką? Dlatego, że to co opisuje, działo się w konkretnych realiach historycznych. Biblia opisuje historię, historię relacji człowieka z Bogiem. Poeta kończy sekwencję następująco: „Była to nasza historia i mówiła nam o Tobie, Boże”. Odkrycie, że księga Biblii, różnie postrzegana, nie jest jednym z dzieł literatury, ale jest ich historią należy do niezwykle ważnych doświadczeń uczestników tej właśnie katechezy: Katecheza Mess'AJE dzięki montażowi pozwala na to, ażeby każdy z uczestników wszedł realnie w historię biblijną i odnalazł w niej siebie. A zatem sekwencja pierwsza wprowadzając do montażu pierwszego progu stanowi zarazem zapowiedź treści katechezy I progu.

Projekcja całości montażu stanowiła drugi etap prezentacji. Uświadomiła ona uczestnikom, że cała historia biblijna w tej katechezie została podzielona na 4 etapy zwane progami i zatytułowane kolejno: Wyjście, Niewola, Jezus, Kościół. Prezentowana metoda katechezy Mess'AJE pokazała, że z dorosłymi o Biblii i o jej treściach, trzeba rozmawiać inaczej. Zamiast chronologicznie ujmować wydarzenia opisane w Biblii zaczynając od stworzenia świata, katecheza proponuje rozpoczęcie poszukiwań początków wiary Izraela w kontekście biblijnego doświadczenia Wyjścia. To podejście w katechezie biblijnej uczy snuć refleksję nad dziełem stworzenia, rzeczywistością grzechu, w innym niż zwykło się to czynić dotychczas, kontekście.

Po projekcji całości montażu zaproszeni goście mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z niektórymi twórcami montażu obecnymi na premierze prezentacji. Prowadząca spotkanie, jest tłumaczem tekstu montażu. Żałowaliśmy bardzo nieobecności Ks. Abpa Stanisława Szymeckiego, który tekst sprawdził i wprowadził do tłumaczenia konieczne poprawki. Obecna na spotkaniu Ewa Maria Kozłowska, dyrektor artystyczny nagrania, dzieląc się na gorąco swoimi wrażeniami, powiedziała: „Mam przed oczyma spotkania, próby najpierw w domu, a później w studiu z Jacquesem Bernardem. Nie byłam jeszcze w Palestynie. Dzięki tym nagraniom fizycznie dotknęłam ziemi Chrystusa”. Zdaniem Elżbiety Młyńskiej, aktorzy tak dalece oddali ducha katechezy, że jej twórca (Francuz), obecny w studio, słuchając artystów czytających tekst polski, recytował równolegle swój oryginalny tekst po francusku. Dla niej, przysłuchującej się nagraniom, było to nadzwyczajne doświadczenie.

Opracowania literackiego treści katechezy dokonał Jerzy Binkowski. Dzieląc się swoimi wrażeniami powiedział, że w związku z pracą nad tekstem katechezy, przeżył życiowy przełom. Mówił, że poeta zazwyczaj pisze wiersze, nie będąc pewien, czy w ogóle znajdzie się 10 osób, które kupią jego tomiki. A w tym wypadku antologia poezji o motywach biblijnych, stała się powodem wyboru jego osoby do opracowania literackiego katechezy. Był to dla niego rodzaj powołania, wezwania: „weź, zrób to”. Mówiąc to Jerzy Binkowski nie ukrywał wzruszenia.

Wśród gości spotkania poświęconego prezentacji CD-Romu byli też uczestnicy wcześniej prowadzonych metodą Mess'AJE katechez. Stwierdzili oni, że w pewnym sensie to co zobaczyli było nowe, choć zupełnie stare. Dlatego też będą musieli uczyć się uczestniczenia w katechezie od nowa. Uczestnicy spotkania zasugerowali również, że jest to kapitalny materiał dla młodzieży dorastającej ze szkół średnich, ponieważ omija się w nim wszystko, co jest moralizowaniem, pouczaniem, czyli po prostu omija się blokady komunikacyjne. Z tych powodów uznali katechezę jako fantastyczną ofertę również dla młodzieży. W podsumowaniu spotkania zarówno organizatorzy jak i zaproszeni goście wspólnie zastanawiali się nad rozwojem biblijnej katechezy dla dorosłych metodą Mess'AJE w Polsce.

Sądzę, że spotkanie to na długo pozostanie w pamięci zarówno organizatorów, twórców jak i uczestników.

Maria Jolanta MichalskaSpis artykułów