Nr 2(114) - marzec kwiecień 2004
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Kronika

Zjazd Kolędowy

10 stycznia 2004 roku w kinie „Ton” w Białymstoku odbył się Zjazd Kolędowy. Prelegenci - ks. bp L. S. Głódź, ks. bp R. Karpiński, m. J. Olech - przedstawili sytuację duszpasterstwa wojskowego i polonijnego oraz życie zakonne w jednoczącej się Europie. W konferencji uczestniczyli katecheci duchowni, świeccy i zakonni.

 

Rekolekcje w Surażu

Od 2 do 5 lutego 2004 roku w Surażu odbyły się rekolekcje zamknięte. Prowadził je ks. Jerzy Buzun, przy współpracy Joanny Pisarskiej. Uczestnicy mieli możliwość refleksji na temat katechety jako świadka Ewangelii. W rekolekcjach uczestniczyło 17 osób.

 

Olimpiada Misyjna

23 lutego 2004 roku pod patronatem Wydziału Katechetycznego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym odbyła się Olimpiada Misyjna, której tematem była „Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji”.

 

Diecezjalny etap OTK

28 lutego 2004 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbył się diecezjalny etap XIV Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczna olimpiada przebiega pod hasłem „Jan Paweł II - Apostoł Jedności”.

 Spis artykułów