Nr 4(110) - lipiec sierpień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Kronika

Zjazd Paschalny

Dnia 26 kwietnia br. katecheci uczestniczyli w Zjeździe Paschalnym zorganizowanym przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie poświęcone tematowi „Degradacja rodziny jako wspólnoty” odbyło się w sali kina „Ton”. Referaty wygłosili: ks. prof. Józef Zabielski, ks. prof. bp Edward Ozorowski i ks. dr Adam Skreczko.

 

Rekolekcje katechetów

W dniach 25-27 kwietnia 2003 roku w Świętej Wodzie koło Białegostoku odbywały się doroczne rekolekcje katechetów. Przebiegały one pod hasłem „Królewski grajek”. W rekolekcjach uczestniczyło 55 osób. Prowadził je moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich ks. Dariusz Grelecki we współpracy z s. Genowefą Niewęgłowską - sercanką.

 

Rekolekcje studenckie

Rekolekcje zamknięte dla studentów V roku Studium Teologii odbywały się w dniach 25-27 kwietnia 2003 roku w domu rekolekcyjnym w Hermanówce. Tematem rozważań rekolekcyjnych było „Spotkanie ze Zmartwychwstałym”. Rekolekcje animował ojciec duchowny Seminarium ks. Zbigniew Snarski.

 

Redakcja konspektów ewangelicznych rewizji życia

Trwają intensywne prace nad redakcją materiałów, które mają stanowić pomoc dla animatorów małych grup przygotowujących kandydatów do bierzmowania. Opracowane przez katechetów konspekty poddawane są redakcyjnej obróbce. Zespół redakcyjny w składzie: Krzysztof Bernacki, Elżbieta Młyńska, Krystyna Zimnoch przygotowuje zestawy materiałów na I, II i III rok formacji.

 

Spotkanie Makroregionu Polski Północno-Wschodniej

W ramach prac makroregionu diecezja elbląska we współpracy z Ośrodkiem Metodycznym w Elblągu zorganizowała zajęcia warsztatowe poświęcone zagadnieniu korelacji międzyprzedmiotowej. Spotkanie odbyło się w dniu 21 maja br. w Krynicy Morskiej. Diecezję białostocką reprezentował ks. wizytator Czesław Walentowicz.

 

I Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Dnia 24 maja 2003 roku dyrektor Referatu Misyjnego ks. Bogusław Kieżel przy współpracy Wydziału Katechetycznego zorganizował Kongres Misyjny Dzieci, który przebiegał pod hasłem: „Z Maryją prosimy o pokój dla świata”. Spotkanie odbyło się 24 maja br. w Świętej Wodzie. Dzieci z naszej diecezji, jak również z diecezji łomżyńskiej przybyły do sanktuarium pod opieką swoich katechetów. Eucharystię celebrował ks. abp Wojciech Ziemba. Po homilii ksiądz arcybiskup wręczył dzieciom z poszczególnych dekanatów różańce misyjne. Całodzienne spotkanie zakończono postawieniem krzyża misyjnego na Górze Krzyży i modlitwą w intencji pokoju. Patronat nad Kongresem sprawował dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci ks. Jan Piotrowski z Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Papieskich Dzieł Misyjnych z kilku krajów afrykańskich (Gabon, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej) oraz misjonarze diecezjalni pracujący w różnych krajach.

 

Konkurs papieski „Solidarności”

Z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II Regionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” we współpracy z Wydziałem Katechetycznym zorganizowała w szkołach wszystkich poziomów edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „List do Ojca Świętego Jana Pawła II na 25-lecie pontyfikatu”. W komisji oceniającej prace konkursowe z ramienia Wydziału uczestniczyły Anna Kirejczyk i Krystyna Zimnoch. Ksiądz Dyrektor Wydziału Józef Grygotowicz uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom, co miało miejsce 28 maja 2003 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku.

 

Konferencja plenarna

Konferencja plenarna katechetów na zakończenie roku odbyła się 14 czerwca br. w par. św. Rocha w Białymstoku. Eucharystii przewodniczył ks. abp Stanisław Szymecki. W programie znalazły się również: spotkanie z parafią, informacje i świadectwa związane z przygotowaniem parafialnym uczniów do bierzmowania, podziękowania katechetom za współpracę z Wydziałem Katechetycznym oraz przygotowana przez parafię agapa.

 

(em)Spis artykułów