Nr 4(110) - lipiec sierpień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

fot. Jolanta Woińska
W sercu Wydziału Katechetycznego
Laboratorium nadziei
Rozmowy z...
Ekumenizm szwajcarski
Przygotowanie do sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej...
Czy ocena z religii
wlicza się do „średniej”?
Kilka myśli o katechezie
niedosłyszących
Trudna rozmowa z rodzicami
Kronika
 
Greckie wakacje - galeria

Powrót do strony głównej