Nr 5(111) - wrzesień październik 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

W sercu Wydziału Katechetycznego

Wakacyjny wypoczynek to między innymi czas spokojnej refleksji nad tym, co stanowiło treść naszej codziennej troski zawodowej w minionym roku. W przypadku nas katechetów, to również czas regenerowania sił i powoli narastającej nostalgii za tymi, z którymi poprzez głoszenie Słowa Bożego stworzyliśmy jedyne w swoim rodzaju więzy - więzy braterskiej miłości. Wdzięczni Bogu za odkryty na nowo dar powołania, dar pokoju i przyjaźni z ludźmi, powracamy z radością do osób i zadań, które nas czekają.

W Kościele Powszechnym przeżywać będziemy w tym roku 25-tą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Na jubileuszowych uroczystościach w Rzymie i podczas planowanej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski podziękujemy Bogu za tę wyjątkową łaskę, którą dał w osobie Papieża całemu Kościołowi i nam Polakom. Jako katecheci szczególnie cenimy sobie Jego nauczanie, rzucające światło Bożych wskazań na problemy współczesne, które stają przed nami do rozwiązania. Ogarnijmy miłością osobę drogiego nam Jubilata i dajmy wyraz pamięci o Nim wraz z dziećmi i młodzieżą poprzez modlitwę i zaangażowanie w działania wychowawcze i edukacyjne na terenie szkół. Wraz z beatyfikacją Matki Teresy z Kalkuty, planowaną w Rzymie, nowych rumieńców nabierze orędzie Bożego Miłosierdzia. Bądźmy otwarci na jego przyjęcie i wpiszmy je w serca tak, by przez kontakt z nami wychowankowie nasi stawali się dynamicznymi apostołami miłości miłosiernej.

W Wydziale szykują się zmiany. W tym roku rozstajemy się z s. Genowefą Niewęgłowską, która z woli zgromadzenia zakonnego, do którego należy, została Matką Generalną tegoż zgromadzenia. Dziękujemy Jej za podejmowany w ciągu 10 lat trud pracy katechety, wizytatora, metodyka, wykładowcy, animatora rekolekcji, a nade wszystko Przyjaciela otwierającego szeroko serce tym, którzy się z Nią spotykali. Za pracę metodyka podejmowaną również w roku ubiegłym dziękujemy Grażynie Kuziuta. W tym roku spodziewamy się, że zadanie metodyka podejmie kapłan, którego Ksiądz Arcybiskup skieruje. Ponadto, samodzielny dotąd Wydział Katechetyczny wejdzie w skład Wydziału Nauki Chrześcijańskiej, którego pracami kierować będzie wyznaczony przez Księdza Arcybiskupa kapłan. A poza tym, od lipca przenieśliśmy nasze biura do budynku przy ul. Warszawskiej 50.

A co w katechezie? Przede wszystkim koncentracja na organizowaniu duszpasterstwa katechetycznego w parafii i opracowaniu pomocy do katechezy związanej z sakramentami Bierzmowania i Eucharystii. Gdy chodzi o Bierzmowanie, to sprawą pilną jest zorganizowanie w parafiach zespołów animatorów, którzy w małych grupach będą prowadzić spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania. Wydział Katechetyczny przygotowuje aktualnie zeszyty z konspektami spotkań, które mają mieć charakter ewangelicznych rewizji życia. Pomoce te, na każdy rok osobno, skorelowane są z programem katechez zawartych w materiałach „Wypłyń na głębię” pod redakcją ks. Tadeusza Panusia. Gdy zaś chodzi o katechezę związaną z Eucharystią przygotowujemy się do jej organizacji w roku przyszłym. Wydział Katechetyczny opracowuje model katechezy, z którym zapoznawać będzie katechetów w ciągu roku. Rodziców należy też przygotowywać do tej zmiany informując, że od następnego roku przygotowanie do sakramentu Pokuty i Eucharystii odbędzie się w parafiach, do których dzieci należą. W szkole katechizujemy z pomocą podręczników wskazanych przez Wydział.

Spełnienie oczekiwań katechetów wobec Wydziału, bez pomocy samych katechetów jest niemożliwe. Pozostaje do objęcia szereg służb, których podjęcie pozwoli naszej wspólnocie harmonijnie żyć. Dlatego wszystkich ludzi dobrej woli, katechetów bądź studentów serdecznie zapraszamy do współpracy.

Niech wstawiennictwo świętych patronów wychowawców toruje nam drogę do serc naszych dzieci i młodzieży i uczyni radosnym trud katechizowania, a z podejmujących trud głoszenia słowa czyni wspólnotą uczniów Chrystusa.

Elżbieta Młyńska
Archidiecezjalny Wizytator
Katechetów Świeckich i ZakonnychSpis artykułów