Nr 5(111) - wrzesień październik 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Laboratorium nadziei

„Nie lękajcie się”.

(Mt 17,7)

Wciąż jeszcze brzmią w naszych uszach te słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa 2000 lat temu, a powtarzane poprzez wieki przez tych, którzy w nich pragną odnaleźć nadzieję życia.

Kiedy 25 lat temu nowo wybrany Ojciec Święty wypowiedział te słowa z mocą, a niedawno w czasie Srebrnego Jubileuszu znowu je powtórzył, to wciąż wydaje się, że to Chrystus je wypowiada. Bo tak naprawdę niewiele się zmieniło w życiu Kościoła. Wciąż przeżywa swoje rozterki, niepewności i lęki. I nikt nie jest w stanie, prócz Chrystusa, tego zmienić. Chociaż szukamy sami ludzkich, według nas najlepszych rozwiązań, to nasze wysiłki okazują się być niewystarczające wobec potrzeb świata wokół nas.

Potrzebujemy wciąż nowej nadziei i dobrze, że płynie ona nieprzerwanie przez usta największego w naszych czasach Świadka Nadziei - Papieża Jana Pawła II. Myślę też, że tak naprawdę, to my do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie rzeczy na naszych oczach się dokonują. Gdybyśmy bowiem wiedzieli, nie przestawalibyśmy dniem i nocą dziękować Bogu za Jego dobroć i łaskawość.

Ks. Jacek TomkielSpis artykułów