Nr 5(111) - wrzesień październik 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Pani Weronika Mróz
Praca - Prostota - Ofiarność

Dotychczas nigdy nie brałem udziału w świętowaniu jubileuszu setnej rocznicy urodzin! Kiedy więc otrzymałem zaproszenie do uczestnictwa w uroczystej Mszy świętej dziękczynnej, z szacunkiem i zainteresowaniem zjawiłem się 20. 07. 2003 r., w świątyni pod wezwaniem św. Stanisława B.M. pełen radości i głębokiej zadumy nad tajemnicą życia i powołaniem każdego z nas. Proboszcz parafii - ks. Jerzy Raczkowski powitał serdecznymi słowami niezwykłą jubilatkę, krewnych oraz grono przyjaciół. Pełne apostolskiego entuzjazmu kazanie wygłosił przybyły z Brazylii misjonarz ks. Henryk Komenda. Eucharystię koncelebrował ks. Krzysztof Łapiński wraz z ks. Józefem Grygotowiczem.

To było bardzo wzruszające, patrzeć na skupioną w modlitwie sylwetkę Pani Weroniki Mróz i nie odstępującą od Niej, czuwającą i wspierającą Ją podczas Komunii świętej, Jej wnuczkę - Panią Elżbietę Młyńską. Wspólnota życia, wspólnota światła - do której dołączyli z naręczami modlitw i kwiatów zaproszeni goście. Słodkie i „owocowe” przyjęcie odbyło się na plebanii życzliwego duszpasterza. Wśród gości dostrzegłem m.in. incognito - Prezydenta Miasta Białegostoku - Pana Ryszarda Zimnocha.

Pani Weronika Mróz nadspodziewanie dobrze zniosła „jubileuszowy” wysiłek. Pogodnie, na stojąco, przyjmowała życzenia, opowiadała i recytowała wiersze. Kiedy głaskałem ją czule po spracowanych dłoniach, mówiła, że nie są one teraz ładne. Ja jednak wiedziałem, że są to słowa osoby, która przede wszystkim jest pracowita, pełna wewnętrznej prostoty i gotowości ofiarowywania swego życia tym, którzy Jej potrzebują.

Jerzy BinkowskiSpis artykułów