Nr 6(112) - listopad grudzień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

W sercu Wydziału Katechetycznego

Beatyfikacja Matki Teresy oraz Jubileusz pontyfikatu Ojca Świętego, w których osobiście uczestniczyli w Rzymie pracownicy Wydziału Katechetycznego, były okazją do wyjątkowych przeżyć. W nasze serca wpisała się najpierw wigilia przed beatyfikacją Matki Teresy, która odbyła się w auli Pawła VI. Kardynał przewodniczący modlitwie różańcowej za misje na poszczególnych kontynentach powiedział, że dzień 19 października br. przeżywany w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, upływał będzie pod patronatem dwojga największych misjonarzy świata, a mianowicie Jana Pawła II i bł. Matki Teresy z Kalkuty. Słowa te wywołały nieopisaną wśród zebranych radość i oklaski, które nie chciały się skończyć, a zestawienie osób pokazało, że pomiędzy niebem a ziemią dystans jest niewielki.

W dniu samej beatyfikacji otwarte ramiona kolumnady Berniniego gościnnie przyjmowały pielgrzymów z całego świata i nie trzeba było się wiele natrudzić, by zająć siedzące miejsca na Placu świętego Piotra. Liturgia sprawowana w języku włoskim i angielskim nie stanowiły bariery w głębokim jej przeżywaniu. W głoszonym słowie i hymnie napisanym na tę okoliczność brzmiało wyraźnie przesłanie Matki Teresy, a mianowicie przesłanie miłości, pokoju i życia, dla których źródłem winna być modlitwa i kontemplacja Bożego Słowa. Po celebracji mogliśmy spojrzeć w oczy umiłowanemu Pasterzowi świata i naszemu Ojcu, gdy przejeżdżał wzdłuż sektora obok nas.

I jeszcze jeden moment utkwił nam w sercach, a mianowicie widok Sióstr Misjonarek Miłości niosących parasole nad kapłanami udzielającymi Komunii świętej podczas Mszy świętej dziękczynnej, sprawowanej na Placu w poniedziałek. Był to dla nas bardzo czytelny znak pokazujący rolę służebną kobiety w Kościele ochraniającej Jezusa niesionego na pokarm ludziom.

W Wydziale Katechetycznym nastąpiły zapowiadane zmiany. Od nowego roku wszedł on w struktury Wydziału Nauczania Archidiecezji Białostockiej, któremu przewodniczy ks. dr Radosław Kimsza. Obsada personalna Wydziału Katechetycznego pozostaje nadal ta sama. Natomiast na stanowisko doradcy metodycznego Prezydent Miasta Białegostoku powołał księdza mgra lic. Czesława Walentowicza.

Biura Wydziału Katechetycznego przeniesione zostały do budynku przy ul. Warszawskiej 50, gdzie będą miały swoją siedzibę do czasu wybudowania nowej Kurii. Tymczasem tam właśnie znajduje się biuro ks. dyrektora Józefa Grygotowicza, Sekretariat Wydziału, Ośrodek Pomocy Katechetycznych oraz w trakcie wyposażania jest Zakład Katechetyczny. Tej nazwy używamy dla pomieszczenia, w którym odbywać się będą zajęcia wspierające katechezę, a zatem w nim doradcy i wizytatorzy spotykać się będą z katechetami, tam będą pracowały zespoły redakcyjne „Na drogach katechezy” oraz materiałów katechetycznych, będzie to również miejsce narad i szkoleń dla odpowiedzialnych za katechezę. W rozmowach prowadzonych pomiędzy Wydziałem Nauczania a Wydziałem Katechetycznym, jako priorytet zarysowała się sprawa rozwijania w archidiecezji katechezy dorosłych. Dla rozwoju tej inicjatywy Zakład Katechetyczny stanowić będzie również zaplecze.

Wśród spraw dotyczących katechetów pojawia się jeszcze jedna. Coraz bardziej dochodzi do głosu potrzeba integracji katechetów ze środowiskami nauczycielskimi, i to takiej integracji, która służyłaby wspólnej trosce o wychowanie dzieci i młodzieży. W związku z tym Wydział Nauczania proponuje spotkania nauczycieli i katechetów na rekolekcjach, które odbędą się już w grudniu w Kleosinie i na dniach skupienia, które odbywają się w pierwsze środy miesiąca u Sióstr Misjonarek w Sanktuarium Bł. Bolesławy Lament. W sanktuarium organizowane są również wykłady z duchowości chrześcijańskiej, które posłużyć mogą formacji wychowawców.

Na liturgiczny czas Adwentu i Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zaangażowanym w posługę Słowa nauczycielom i katechetom, by głoszone Słowo stało się żywe i skuteczne w nas.

Elżbieta Młyńska
Archidiecezjalny Wizytator
Katechetów Świeckich i ZakonnychSpis artykułów